Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 3. 1999
Datum ukončení řízení 15. 10. 1999
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 4. 1999
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Milan Chvála, DrSc.Chvála (Karlova univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (MZLU Brno, Agronomická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 4. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 15. 6. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info