JUDr. Miloš Matula, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Miloš Matula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská
Obor řízení Správní právo a právo životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno děkanem z důvodu neodstranění formálních nedostatků návrhu
Datum zahájení řízení 13. 6. 2013
Datum ukončení řízení 13. 10. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Proměny funkce veřejné správy
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Miloš Matula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomická v Praze, na Katedře práva Národohospodářské fakulty
Obor řízení Správní právo a právo životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 24. 9. 2014
Datum ukončení řízení 10. 7. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Proměny funkce veřejné správy
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Omezení licence.
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Západočeská univerzita v Plzni)
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta)
Posudky oponentů Posudek Oponenta
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem, Vysoká škola finannční a správní v Praze)
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Západočeská univerzita v Plzni)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Miloš Matula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomická v Praze
Obor řízení Správní právo a právo životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 19. 9. 2018
Datum ukončení řízení 1. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Proměny funkce veřejné správy
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Habilitační práce vydána jako monografie - licenční omezení
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Západočeská univerzita v Plzni)
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. (UPJŠ Košice ? Fakulta verejnej správy)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 2. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem, Vysoká škola finannční a správní v Praze)
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info