Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sportovních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedra tělesné výchovy, PF UJEP v Ústí nad Labem
Obor habilitace Kinantropologie
Habilitační práce (veřejná část) Vytrvalostní schopnosti a jejich diagnostika
Datum zahájení 16. 3. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové prof. PhDr. Eugen Laczo, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava, Katedra atletiky)
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (FTVŠ UK Bratislava, Katedra atletiky)
doc. Ladislav Čepička, Ph.D. (Fakulta pedagogická ZČU)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (Fakulta sportovních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 31. 1. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info