doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

proděkanka pro průmyslové partnery Fakulty informatiky


kancelář: A304
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4494
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Pracoviště
 • Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
  Katedra počítačových systémů a komunikací
  Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Doc. informatika, habilitace "Quality-Driven Architecture Design of Software Systems", FI MU, Brno
 • 2009: Ing. ekonomie, závěrečná práce "Využití teorie automatů při modelování socio-ekonomických systémů", PEF MZLU, Brno
 • 2008: Ph.D. informatika, závěrečná práce "Modelování a formální analýza komponentových systémů", FI MU, Brno
 • 2008: RNDr. informatika, závěrečná práce "Formální analýza komponentových systémů", FI MU, Brno
 • 2004: Mgr. informatika, závěrečná práce "A&N internetových aplikací s použitím vzorů", FI MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • Od 2017: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Docentka
 • Od 2017: CERIT SC - Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Docentka
 • 2009 - 2017: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Odborný asistent
 • 2008 - 2009: Research Center for Information Technology (FZI), Karlsruhe, Německo; PostDoc researcher
 • 2005 - 2009: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Odborný pracovník
 • 2003 - 2008: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika; Externí učitel
 • 2003 - 2004: INSPIRE CZ s.r.o, Brno, Česká republika; Analytik pro webové technologie
 • 2001 - 2003: INSPIRE CZ s.r.o, Brno, Česká republika; Programátor webových portálů
Pedagogická činnost
 • Od 2015: PV260 Software Quality
 • Od 2012: PB007 Softwarové inženýrství I
 • Od 2012: PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy
 • Od 2010: PV179 Vybraná témata .NET technologií
 • Od 2009: PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
 • Od 2009: PV226 Seminář LaSArIS
 • Od 2005: PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů
 • 2009 - 2010: PB162 Programování v jazyce Java
 • 2004 - 2009: IB102 Automaty a gramatiky
 • 2003 - 2005: IB108 Návrh algoritmů II
Vědeckovýzkumná činnost
 • Od 2009: Člen "Laboratory of Software Architectures and Information Systems (LaSArIS)", Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • Od 2004 do 2009: Člen "Parallel and Distributed Systems Laboratory (ParaDiSe)", Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • 2009 - 2009: Člen "The ArcheOpterix Team", Faculty of Information and Communication Technologies, Swinburne University of Technology, Melbourne, Austrálie
 • 2007 - 2009: Člen "The Palladio Team", Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe, Německo
 • 2005 - 2009: Projekt "Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech", řešeno ve spojení FI MU, MFF UK v Praze a ÚI AV ČR
 • 2005 - 2008: Projekt "Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů", řešeno ve spojení FI MU a FIT VUT v Brně
Akademické stáže
 • 2009 - 2009 (6 týdnů): Faculty of Information and Communication Technologies, Swinburne University of Technology, Melbourne, Austrálie; Visiting researcher (na pozvání)
 • 2008 - 2009 (6 měsíců): Research Center for Information Technology (FZI) & Universität Karlsruhe, Německo; PostDoc researcher (na pozvání)
 • 2007 - 2007 (2 měsíce): Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe, Německo; Guest researcher (na pozvání)
Universitní aktivity
 • Od 2016: Podíl na vedení Sdružení Průmyslových Partnerů (SPP) na FI MU
 • Od 2014: Zástupce vedoucí Katedry Počítačových Systémů a Komunikací, FI MU
 • 2006 - 2008: Člen Disciplinární komise na FI MU
Mimouniversitní aktivity
 • Steering committee member konferencí ICSA 2016-2018, CompArch 2011-2015
 • Program committee co-chair konrefencí ICSA 2018, FESCA 2009-2016, WCOP 2010-2015, QoSA 2012
 • Guest editor časopisu Science of Computer Programming Journal
 • Reviewer časopisů IEEE Transactions on Software Engineering, IEEE Transactions on Services Computing, Science of Computer Programming, Software and Systems Modeling, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice
 • PC member konferencí ASWEC (2013–2015 ), BCI (2012), CBSE (2010), DeMobile (2014), DoCEIS (2016), FASSI (2015, 2016), FESCA (2009–2016), ICSE (2012, 2014, 2015), MB4SP (2015), MOBILESoft (2016), QOSA (2011–2016), SANCS (2015), SERENE (2015, 2016), WICSA (2016)
Vybrané publikace
 • GE, Mouzhi, Hind BANGUI a Barbora BÜHNOVÁ. Big Data for Internet of Things: A Survey. Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2018, roč. 87, č. 1, s. 601-614. ISSN 0167-739X. doi:10.1016/j.future.2018.04.053. URL info
 • CAPUTO, Francesco, Barbora BÜHNOVÁ a Leonard WALLETZKÝ. Investigating the role of smartness for sustainability: Insights from the Smart Grid domain. Sustainability Science, Tokyo: Springer, 2018, roč. 13, č. 5, s. 1299-1309. ISSN 1862-4065. doi:10.1007/s11625-018-0555-4. info
 • BANGUI, Hind, Mouzhi GE, Barbora BÜHNOVÁ, Said RAKRAK, Said RAGHAY a Tomáš PITNER. Multi-Criteria Decision Analysis Methods in the Mobile Cloud Offloading Paradigm. Journal of Sensor and Actuator Networks, MDPI, 2017, roč. 6, č. 4, s. 1-19. ISSN 2224-2708. doi:10.3390/jsan6040025. URL info
 • HAPPE, Lucia, Barbora BÜHNOVÁ a Ralf REUSSNER. Stateful component-based performance models. Software & Systems Modeling, Springer, 2014, roč. 13, č. 4, s. 1319-1343. ISSN 1619-1366. doi:10.1007/s10270-013-0336-6. Springer link info
 • ALETI, Aldeida, Barbora BÜHNOVÁ, Lars GRUNSKE, Anne KOZIOLEK a Indika MEEDENIYA. Software Architecture Optimization Methods: A Systematic Literature Review. IEEE transactions on software engineering, New York: IEEE Computer Society, 2013, roč. 5, č. 39, s. 658-683. ISSN 0098-5589. doi:10.1109/TSE.2012.64. Article URL info
 • BROSCH, Franz, Heiko KOZIOLEK, Barbora BÜHNOVÁ a Ralf REUSSNER. Architecture-Based Reliability Prediction with the Palladio Component Model. IEEE transactions on software engineering, New York: IEEE Computer Society, 2012, roč. 38, č. 6, s. 1319-1339. ISSN 0098-5589. doi:10.1109/TSE.2011.94. Article URL info
 • BENEŠ, Nikola, Luboš BRIM, Barbora BÜHNOVÁ, Ivana ČERNÁ, Jiří SOCHOR a Pavlína MORAVCOVÁ VAŘEKOVÁ. Partial Order Reduction for State/Event LTL with Application to Component-Interaction Automata. Science of Computer Programming, Elsevier, 2011, roč. 76, č. 10, s. 877-890. ISSN 0167-6423. doi:10.1016/j.scico.2010.02.008. URL info
 • MEEDENIYA, Indika, Barbora BÜHNOVÁ, Aldeida ALETI a Lars GRUNSKE. Reliability-driven deployment optimization for embedded systems. Journal of Systems and Software, ELSEVIER, 2011, roč. 84, č. 5, s. 835-846. ISSN 0164-1212. info
 • ZIMMEROVÁ, Barbora, Pavlína VAŘEKOVÁ, Nikola BENEŠ, Ivana ČERNÁ, Luboš BRIM a Jiří SOCHOR. Component-Interaction Automata Approach (CoIn). In The Common Component Modeling Example: Comparing Software Component Models. Berlin / Heidelberg, Germany: Springer Verlag, 2008. s. 146-176. LNCS 5153. ISBN 978-3-540-85288-9. URL info
 • VAŘEKOVÁ, Pavlína, Barbora ZIMMEROVÁ, Pavel MORAVEC a Ivana ČERNÁ. Formal verification of systems with an unlimited number of components. IET Software journal, Inst. of Engeneering and Technology, 2008, Volume 2, Isuue 6, s. p. 532-546. ISSN 1751-8806. URL info

21. 10. 2017