RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Výzkumná skupina Toma Reboka


korespondenční adresa:
Šumavská 416/15, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/6.13
Šumavská 525/33
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3492
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Tomáš Rebok, narozen 20. července 1981 v Opavě. Svobodný, bezdětný.
Pracoviště
 • Laboratoř pokročilých síťových technologií
  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
  Botanická 68a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Správce laboratoře
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999--dosud: Fakulta informatiky MU
  Botanická 68a
  602 00 Brno
  zaměření: Informatika
 • 1995--1999: Střední průmyslová škola
  Kratochvílova 7
  702 00 Ostrava -- Moravská Ostrava
  zaměření: Elektrotechnika -- informační technologie
Pedagogická činnost
 • 2003 podzim: opravování PB001 (Úvod do informačních technologií)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aplikace počítačových sítí se zaměřením na podporu komunikace pro videokoferenční přenosy, síťové protokoly.
Mimouniversitní aktivity
 • 2004--dosud: spolupráce na řešení výzkumné aktivity "Virtuální prostředí pro spolupráci" sdružení CESNET.
 • 2002--2003: spolupráce na řešení projektu "Multimediální přenosy" v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET "Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace"
Vybrané publikace
 • HRBATÝ, Dušan, Jakub MAREČEK, Michal VÁVRA, Tomáš REBOK, Eva HLADKÁ, Jan DOLEČEK, Martin JANTOŠOVIČ, František KOBZÍK, Michal KOHUT, Vít RUSŇÁK, Martin SKALA, Daniel STIBOR a Jiří ŠKROBÁK. Testy softwarových VoIP klientů. Brno: Laboratoř pokročilých síťových technologií FI MU, 2010. URL info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN: Distributed Programmable Network Node. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2009, 200 s. Ph.D. Thesis. info
 • PÚDELKA, Ivan a Tomáš REBOK. Enhanced UDP Packet Reflector -- Erum. 2009. URL info
 • REBOK, Tomáš, Martin BENEŠ a Milan KABÁT. Robust Audio Tool (RAT) Supporting Separate Recording and Playback Audio Devices Selection. 2009. URL info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN: Distributed Programmable Network Node Architecture. In ICNS'08 Conference Proceedings. Gosier, Guadeloupe: Fourth International Conference on Networking and Services, 2008, s. 67-72. ISBN 0-7695-3094-X. URL info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN: Distributed Programmable Network Node Architecture. In CGW'07 Conference Proceedings. Krakow, Polsko: ACC CYFRONET AGH, 2008, s. 283-290. ISBN 978-83-915141-9-1. URL info
 • REBOK, Tomáš a Petr HOLUB. Distributed Synchronous Infrastructure for Multimedia Streams Transmission and Processing. In Networking Studies II : Selected Technical Reports. Praha: CESNET z.s.p.o., 2008, s. 147-169. ISBN 978-80-254-2151-2. URL info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN Resource Management System. In MEMICS 2008. Znojmo: MEMICS 2008, 2008, s. 224-231. ISBN 978-80-7355-082-0. URL info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN: VM-based Distributed Programmable Network Node Architecture. Lyngby, Denmark: TERENA Networking Conference TNC2007, 2007. URL info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN: Distribuovaný programovatelný síťový prvek s podporou virtuálních strojů. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc, 2007, s. 95-99. ISBN 978-80-244-1687-8. info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN: VM-based Distributed Programmable Network Node Architecture. In European Computing Conference 2007 (ECC'07). Atény: European Computing Conference 2007, 2007, s. 265-274. ISBN 978-0-387-84813-6. info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN Programming Model. In MEMICS 2007. Znojmo: MEMICS 2007, 2007, s. 177-184. ISBN 978-80-7355-077-6. info
 • REBOK, Tomáš. DiProNN: Distributed Programmable Network Node Architecture. Krakow, Polsko: Cracow Grid Workshop 2007, 2007. URL info
 • REBOK, Tomáš a Petr HOLUB. Distributed Synchronous Infrastructure for Multimedia Streams Transmission and Processing. CESNET z.s.p.o., 2007, 22 s. 19/2007. URL info
 • REBOK, Tomáš, Petr HOLUB a Eva HLADKÁ. Quality of Service Oriented Active Router Design. In Proceedings of MIPRO 2006 / Hypermedia and Grid Systems. Opatija (Croatia): Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2006, s. 206-211. ISBN 953-233-018-6. info
 • REBOK, Tomáš. Quality of Service Oriented Active Router Design [poster]. Poster session. Brno: Informatics Seminar, 2006. info
 • REBOK, Tomáš. VM-based Distributed Active Router Design. In MEMICS 2006. Mikulov, 2006, s. 190-197. ISBN 80-214-3287-X. info
 • REBOK, Tomáš. Protokoly transportní vrstvy a jejich kategorizace, transportní protokol ARTP. Olomouc: CVT UP Olomouc, 2005, s. 153-161. ISBN 80-244-1035-4. info
 • PROCHÁZKA, Michal, Tomáš REBOK a Petr HOLUB. Implementace P2P sítě zrcadel v prostředí JXTA. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CVT UP Olomouc, 2005, s. 144-152. ISBN 80-244-1035-4. info
 • HOLUB, Petr, Tomáš REBOK a Miloš LIŠKA. Videokonferenční technologie a přenosy videa. Šumava: EurOpen 2005, 2005. info
 • REBOK, Tomáš a Jiří DENEMARK. Data Distribution Models in Network of Active Elements. Znojmo: MEMICS 2005, 2005. info
 • REBOK, Tomáš. Active Router Communication Layer. CESNET z.s.p.o., 2004, 29 s. 11/2004. URL info
 • REBOK, Tomáš. Komunikační vrstva aktivního směrovače. Fakulta Informatiky MU, 2004, 63 s. URL info
 • HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Tomáš REBOK. Komunikace s technologií AccesGrid Point. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CVT UP Olomouc, 2003, s. 65-69. ISBN 80-244-0642-X. info
 • REBOK, Tomáš a Petr HOLUB. Synchronizing RTP Packet Reflector. CESNET z.s.p.o., 2003, 5 s. Technical report 7/2003. URL info

6. 5. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info