prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Prešovská univerzita - Filozofická fakulta
Obor jmenování Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Datum zahájení 22. 9. 2011
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. dr. Sylviane Alice Coyault (Univerzita B. Pascala, Clermont-Ferrand)
prof. dr. habil. Krystyna Modrzejewska (Univerzita Opole)
prof. PhDr. Štefan Povchanič, CSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 12. 2011
Datum zasedání VR fakulty 2. 2. 2012
Datum zasedání VR MU 22. 5. 2012
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 16. 11. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info