dr Piotr Oleśniewicz


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sportovních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Piotr Oleśniewicz, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení prorektor Vysoké školy řízení, Wroclav, Polsko
Obor habilitace Kinantropologie
Habilitační práce (veřejná část) School tourism as a form of participation in physical education
Datum zahájení 30. 3. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (FSpS MU)
Členové prof. PhDr. Michal Belej, CSc. (Prešovská univerzita, Slovensko - Fakulta humanitných a prírodných vied)
doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc. (FSpS MU)
doc. PhDr. Dušan Tomajko CSc. (FTK UP)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (FTK UP Olomouc)
Oponenti prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (FTK UP Olomouc)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (Kat.kineziologie)
doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2012
Datum zasedání VR fakulty 24. 10. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info