JUDr. Jan Malý


e‑mail:
Životopis

Životopis

Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 18. 9. 2019 – 22. 9. 2019: CRIMINALISTS' ASSOCIATION OF LITHUANIA, Kaunas, LTU
  • XV INTERNATIONAL CONGRESS CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE September 19-21, 2019 Kaunas, Lithuania
  • MUNI/A/1443/2018
 • 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015: Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Halle, LLP Erasmus, DEU
  • Studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ v podzimním a jarním semestru 2014/2015.
Vybrané publikace
 • MALÝ, Jan. Čep, D. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu: aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 253 s. Právní rozhledy. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2021, roč. 29, č. 1, s. 31 - 31. ISSN 1210-6410. URL info
 • MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Coronavirus and the tactics of criminalistics. In Lietuvos Kriminalistu Draugija. CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: science, studies, practice. 2021. vyd. Vilnius: Lietuvos Kriminalistu Draugija, 2021. s. 112-130. ISBN 978-9986-555-48-3. URL info
 • MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Koronavirus z pohledu kriminalistiky. Bulletin advokacie. Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČ 66 000 777) v agentuře IMPAX, spol. s r. o., 2021, roč. 28, 1-2, s. 36 - 40. ISSN 1210-6348. Seznam článků v databázi Beck online info
 • MALÝ, Jan. Komparace společného trestního řízení vedeného proti obviněné fyzické a právnické osobě v české a slovenské právní úpravě. 2021. https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost info
 • MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě. In Konference Dny práva 2019. 2020. http://www.dnyprava.cz/content/cs/ info
 • MALÝ, Jan. Vyvinění z odpovědnosti dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů s důrazem na specifika vyvinění státního podniku. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020, roč. 18, č. 2, s. 35-38. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 10, s. 370-373. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Společné trestní řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě a nutná obhajoba právnické osoby. Trestněprávní revue. C. H. Beck, 2020, roč. 19, č. 2, s. 98-104. ISSN 1213-5313. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení. In Konference Nové Jevy v ekonomické kriminalitě 2020. 2020. http://novejevy.law.muni.cz/content/cs/ info
 • MALÝ, Jan. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení. Právní rozhledy. C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 18, s. 637 - 642. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení. In Masarykova univerzita. Sborník konference Nové Jevy v ekonomické kriminalitě 2020. 2020. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 175-193. ISBN 978-80-210-9670-7. Open access sborníku info
 • MALÝ, Jan. Mladistvý a dítě mladší patnácti let jako osoby jednající za právnickou osobu. In Masarykova univerzita. Sborník konference Cofola 2020. 2020. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. URL info
 • MALÝ, Jan. Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 18, s. 632 - 637. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě. In Konference Dny práva 2018. 2019. http://www.dnyprava.cz/content/cs/ http://www.dnyprava.cz/content/cs/ info
 • MALÝ, Jan. Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě. Trestněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. C. H. Beck, 2019, roč. 18, č. 3, s. 53-60. ISSN 1213-5313. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan a Matěj ČERNÝ. Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost. In Masarykova univerzita. Sborník konference Cofola 2019. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. URL info
 • MALÝ, Jan a Matěj ČERNÝ. Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 12, s. 427-434. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan a Petr PERNICA. Zadávání veřejných zakázek v trestněprávních souvislostech. Moderní obec. Economia a.s., 2019, roč. 25, č. 9, s. 54 - 55. ISSN 1211-0507. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan a Petr PERNICA. Zadávání veřejných zakázek v trestněprávních souvislostech. Obec a finance. Triada s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 32-33. ISSN 1211-4189. Open access časopisu info
 • MALÝ, Jan. Strategy of criminalistics within the criminal proceeding against an accused legal entity. In XV INTERNATIONAL CONGRESS CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE. KAUNAS, LITHUANIA. 2019. URL info
 • MALÝ, Jan a Petr PERNICA. GDPR a registr smluv. IT Systems. CCB, spol. s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 10, s. 45-46. ISSN 1802-002X. Open access časopisu info
 • MALÝ, Jan. Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti. Trestněprávní revue. C.H. Beck, 2019, roč. 18, 11-12, s. 233-237. ISSN 1213-5313. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces. In Cofola conference for young lawyers 2018. 2018. URL info
 • MALÝ, Jan. 2. Vydání komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Trestní právo. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2018, roč. 22, č. 2, s. 38 - 40. ISSN 1211-2860. URL info
 • MALÝ, Jan. Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti. In Cofola conference for young lawyers 2017. 2017. URL info

28. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info