prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční styky a doktorské studium Přírodovědecké fakulty


Kancelář: bud. A14/231
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4774
E‑mail:
Školitel

Obor: Analytická chemie

školitel doktorských studentů
Tereza Čtvrtníčková absolvent 2009, téma: Analysis of solid materials by means of laser-induced breakdown spectroscopy
Veronika Dillingerová téma: Chemometrické metody v plazmové spektrometrii
Jitka Hegrová absolvent 2006, téma: Stanovení arsenu a selenu v biologických vzorcích a vzorcích životního prostředí metodami atomové spektrometrie s generováním těkavých sloučenin
Veronika Kohútová absolvent 2016, téma: Studium malířských výtvarných děl infračervenou a Ramanovou spektroskopií
Eva Niedobová absolvent 2006, téma: Spektrální vlastnosti ICP výboje ve vakuové ultrafialové oblasti a jejich analytické využití
Hana Nováková téma: Vliv distribuce velikostí částic aerosolu generovaného laserovou ablací pro spektrometrii v indukčně vázaném plazmatu na analytický signál
Alice Staňková absolvent 2010, téma: Nové metody stanovení prvku ve vzorcích popílku
Tomáš Vaculovič absolvent 2005, téma: Studium interakce laserového záření s povrchem vzorku metodami atomové spektrometrie
Konzultant doktorských studentů
Michaela Hložková téma: Hmotnostní spektrometrie s ICP v analýze přírodních materiálů se zaměřením na geologické a archeologické vzorky
Eva Pospíšilová téma: Laserová spektroskopie v analýze předmětů kulturního dědictví
Tereza Warchilová téma: Kvantifikace mapování prvkového složení povrchů metodou LA-ICP-MS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info