Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.


Kancelář: pav. 06/02026
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8239
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část) High-resolution spectroscopy of transient micro-plasmas: discharge mechanisms and electric field determination
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezení licence
Datum zahájení 4. 12. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (ČVUT Praha)
doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D. (UTB Zlín)
doc. RNDr. Mário Janda, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum ukončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info