Mgr. Ondřej Krajtl

vedoucí oddělení – Oddělení vnějších vztahů


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.116
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6172
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ondřej Krajtl
Pracoviště
 • Oddělení vnějších vztahů, Děkanát FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007 – dosud: Seminář estetiky FF MU Brno; čtyřletý prezenční doktorský studijní program
 • 2006 – 2007: Seminář esetiky FF MU Brno; magisterský studijní program Estetika a kulturní studia; studium ukončeno s vyznamenáním, titul Mgr. (diplomová práce: Zlo jako estetický defekt?)
 • 2003 – 2006: Filozofická fakulta MU Brno; titul Bc. v oboru Sdružená uměnovědná studia (diplomová práce: Estetika komiksu)
 • 1999 – 2006: Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií MU Brno; studijní program historie a mediální studia a žurnalistika; složena státní bakalářská zkouška ze žurnalistiky, studium ukončeno bez titulu
Přehled zaměstnání
 • 2017 – dosud: referent marketingu a pověřený vedoucí Oddělení vnějších vztahů FF MU
 • 2011 – 2016: asistent Semináře estetiky; funkce studijního poradce a správa seminární knihovny
 • 2007 – dosud: pedagogická činnost; kurzy vyučované na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií
 • 2007 – 2012: měsíční komentáře pro českou redakci Radia Vatikán
 • 2000 – dosud: externí moderátor a redaktor Radia Proglas (publicistika, zpravodajství, moderování pořadů)
Pedagogická činnost
 • ESA001 Estetický proseminář
 • ESA003 Seminář k dějinám estetiky
 • ESB031 Teorie populární kultury
 • ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury
 • ESB158 Zvířecí alegorie v současné populární kultuře
 • ESB330 Vybrané texty z dějin estetiky
 • ESA902 Evropská kulturní studia: Umění a totalita
 • IM081 Vizuální kultura
 • IMK081 Vizuální kultura
 • ZUR160 Vizuální komunikace v dějinách
 • ZUR158 Současná vizuální kultura
 • ZUR522 Náboženství a religiozita v českých médiích optikou kritické diskurzivní analýzy
 • ZUR585 Estetická analýza mediálních obrazů
Vědeckovýzkumná činnost
 • FRMU 2017: Estetika komiksu
 • GAMU 2016: Hodnotově kognitivní procesy v umění a společnosti
 • estetika populární kultury
 • vizuální kultura
 • alegorie v popkultuře
 • mediální gramotnost
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 24. 10. 2018 – 26. 10. 2018: Comenius University, Bratislava, SVK
  • Účast a příspěvek na mezinárodní konferenci Umenie, estetika, politika.
Vybrané publikace
 • KRAJTL, Ondřej a Martin FORET. Vyprávění beze slov. In Performativita, narativita, deskriptivita. Plzeň, 25. - 26. 10. 2023. 2023. Webová stránka konference info
 • KRAJTL, Ondřej a Martin FORET. Nostalgie jako určující prvek utváření kánonu československého komiksu. In Hučko Paštéková, Michaela; Boszorád, Martin. Kánony v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2023, s. 146-161. ISBN 978-80-972624-5-7. info
 • KRAJTL, Ondřej. Klubové komiksy a ideologie volného času. Vyprávění o dobrodružství mládežnických skupin jako návod na šťastný a plnohodnotný život. In VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky. 2022. Webové stránky konference info
 • KRAJTL, Ondřej a Martin FORET. Mizející (příběho)světy stárnoucích bílých mužů: nostalgie jako určující prvek kánonu československého komiksu. In Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov). 2022. Webová stránka konference info
 • KRAJTL, Ondřej. Dobrodružství ve středoevropských uličkách. In Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru? 2021. Konferenční web Společnosti pro estetiku info
 • KRAJTL, Ondřej. Krátký život v panelech Anděla strážného. In Studia komiksu: Reflexe a příležitosti. 2021. Program vědeckého kolokvia (Centrum pro studia komiksu) info
 • KRAJTL, Ondřej. Klubácký komiks: politika jako každodennost. In Měsíčník Kapitál. Bratislava: KPTL – občianske združenie, 2020. ISSN 2585-7851. Webová verze článku. info
 • KRAJTL, Ondřej. Adventures of Shamrock : Mapping the Narrative Universe. In Philosophy and Cartography, Wroclaw, 4. - 8. 11. 2019. 2019. Program konference info
 • KRAJTL, Ondřej a Lenka LEE. Estetika každodennosti : Postoj, distance a mediální gramotnost. In Michaela Paštéková, Marek Debnár. Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018, s. 244-252. ISBN 978-80-972624-1-9. Webová stránka Slovenskej asociácie pre estetiku info
 • KRAJTL, Ondřej a Lenka LEE. Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti. In Umenie, estetika, politika, 24. - 26. 10. 2018, Bratislava. 2018. Webové stránky konference info
 • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Modely populární kultury, estetická funkce a Sherlock Holmes. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty : aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, s. 234-243. ISBN 978-80-972624-0-2. info
 • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Mediální gramotnost jako zdroj estetické zkušenosti. In Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, 19. - 21. 9. 2017. 2017. Webová stránka konference. info
 • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Animal Monster as a Representation of Contemporary Culture. In The Human-Animal Line Interdisciplinary Approaches, Praha, 7.- 9. 2. 2017. 2017. Webová stránka konference. info
 • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Andělská cesta : Od alegorie k ezokýči. In Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc, 8. 12. 2016, Olomouc. 2016. Stránky výstavy s doprovodným programem info
 • LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Televizní seriál, estetická funkce a modely populární kultury. In Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, 12.-14. 10. 2016, Bratislava. 2016. Webová stránka mezinárodní konference info
 • KRAJTL, Ondřej. EZOkýč. In Interdisciplinární kolokvium na téma Dětství, dětinskost a kýč, 15. 8. 2016, Pelhřimov. 2016. Interdisciplinární kolokvium na téma Dětství, dětinskost a kýč info
 • KRAJTL, Ondřej. Komiks : rozpravy o metodách. Mediální studia. Praha: FSS UK, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1801-9978. Plný text recenze info
 • KRAJTL, Ondřej. Hry a otázka estetické hodnoty. In Gamer Pie : herní festival, 1. 10. 2016, Kino Art, Brno. 2016. Záznam přednášky info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Ondřej KRAJTL a Václav KŘÍŽEK. Nostalgický Vinnetou - O podobách nostalgie a melancholie v tuzemském komiksu. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015, roč. 31, č. 9, s. 52-57. ISSN 1211-9938. Článek je k dohledání info
 • SVOBODOVÁ, Lenka a Ondřej KRAJTL. Ztělesnění národního stereotypu v evropském komiksu. In Konference Krása, krajina, příroda IX: Tělo, Praha, 12. listopadu 2015. 2015. http://www.estetikaspol.cz/wp-content/uploads/KKP_IX_2015_Abstrakty.doc info
 • KRAJTL, Ondřej. Komiks jako kulturní dějiny. In Mediální studia. Praha: FSS UK, 2015, s. 74-76. ISSN 1801-9978. URL info
 • KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Představení Semináře estetiky FF MU a současné směry výzkumu. In Budoucnost české estetiky, Olomouc, 16. září 2015. 2015. URL info
 • KRAJTL, Ondřej. Vášně pro hlášky. Literární klasika jako popkulturní téma. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2014, Neuveden, č. 5, s. 32-34. ISSN 1211-9938. info
 • KRAJTL, Ondřej. Komiks a nová média. In Foret, Martin; Kořínek, Pavel; Prokůpek, Tomáš; Jareš, Michal. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 97-112. Studia komiksu ; sv. 1. ISBN 978-80-244-3327-1. info
 • KRAJTL, Ondřej. Ideologie, propaganda a hegemonie: poznámky ke studiu československého normalizačního komiksu. In Český komiks (a vizuální kultura) 60.-80. let 20. století. 2014. info
 • KRAJTL, Ondřej. Estetika, její pojmy a zhoubnost úvodů. In Vizuální studia - věda, umění, instituce (NaProti Imaginaci), Brno, 5.-7. prosinec 2013. 2013. stránka projektu Vizuální studia info
 • SVOBODOVÁ, Lenka a Ondřej KRAJTL. Město jako organismus v české fantasy literatuře (v díle Miloše Urbana a Pavla Renčína). In Krása - Krajina - Příroda VII: Město a příroda, Praha. 2013. Společnost pro estetiku: pozvánka na konferenci info
 • KRAJTL, Ondřej. Portrét Františka Schildbergera. Radio Proglas, 2013. Stránka pořadu na stránkách Radia Proglas s odkazem na audioarchiv info
 • KRAJTL, Ondřej. Komiks, paměť, dějiny: Strážci a Vítězný únor. In Vizuální studia - věda, umění, instituce, Brno. 20.-21.4.2012. 2012. Konference Vizuální studia - věda, umění, instituce info
 • KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Těžké býti kozlem aneb Kozel jako oběť, kozel jako bůh. In Krása – krajina – příroda V: Krása a zvíře – Estetika, etika a zoologické zahrady, Praha. 2011. informace ke konferenci na stránkách Společnosti pro estetiku info
 • KRAJTL, Ondřej. Prostor v komiksu a kořeny nových médií. In Studia komiksu: možnosti a perspektivy, Olomouc, 26.-27. duben 2011. 2011. informace ke kolokviu Studia komiksu info
 • KRAJTL, Ondřej. Sebrané spisy nejsou sborník. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 73-75. ISSN 1801-9978. URL info
 • KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Vampire Consuming and Consumed. In Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism, Olomouc, 7-9 říjen 2010. 2010. konferenční web info

28. 2. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info