Mgr. Natália Antalová


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Masarykova univerzita
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Legislativní komise ASMU Masarykova univerzita
Zástupci Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol Masarykova univerzita

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 419040
Interní informace Portál MU IS MU