Bc. Natália Antalová


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Legislativní komise ASMU Masarykova univerzita
Zástupci MU v RVŠ Masarykova univerzita

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 419040
Interní informace Portál MU IS MU