Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Farmakokinetické modelování


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/422
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3937
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Klára Komprdová (dříve Kubošová)
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: PhD., Environmentální chemie, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta MU
 • 2004: Mgr., Matematická biologie, Přírodovědecká fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2010 - odborná asistentka, RECETOX PřF MU
 • 2014-2019: mateřská dovolená
 • 2008 - 2010: lektor, IBA-Institut biostatistiky a analýz, PřF a LF MU
 • 2005 - 2008: odborná pracovnice, Ústav botaniky a zoologie,PřF MU
 • 2005 - 2008: odborná pracovnice, RECETOX PřF MU
Pedagogická činnost
 • 2007: Multivariate Statistical Methods
 • 2008: Actual trends in biological data analysis
 • Introduction to Stochastic Modelling
 • 2009-2010: Predictive Modelling
 • 2010-2011: Bachelor Thesis Seminar of the Mathematical Biology Seminar Mathematical Biology I, III, IV
 • 2011-2017: Advanced non-parametric methods
 • 2012-2015: Environmental Information and Modelling
 • 208-2017: Model analyses of fluvial ecosystems
 • since 2011: Advanced non-parametric methods
 • vedení bakalářských a diplomovývh prací
 • vedení studentských seminářů a samostatných studentských projektů oboru Matematická biologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • toxikokinetické modely a hodnocení lidské expozice, statistická analýza environmentálních a humánních dat: data miningové metody, geostatistické metody, deterministické a stochastické modely,vícerozměrné ordinální a shlukové metody; programování ve výpočetním prostředí MATLAB
Vybrané publikace (WOS: 25 imp. článků, 370 citací)
 • KOMPRDA, Jiří, Klára KOMPRDOVÁ, Elena DOMINGUEZ ROMERO, Ondřej MIKEŠ, Katarína ŘIHÁČKOVÁ, Pavel ČUPR, Milena CERNA a Martin SCHERINGER. Dynamics of PCB exposure in the past 50 years and recent high concentrations in human breast milk: Analysis of influencing factors using a physiologically based pharmacokinetic model. Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 690, NOV 2019, s. 388-399. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.06.504. URL info
 • VOJTA, Šimon, Jitka BEČANOVÁ, Lisa Emily MELYMUK, Klára KOMPRDOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Petr KUKUČKA a Jana KLÁNOVÁ. Screening for halogenated flame retardants in European consumer products, building materials and wastes. Chemosphere. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 168, February 2017, s. 457-466. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2016.11.032. URL info
 • BÁNYIOVÁ, Katarína, Milena ČERNÁ, Ondřej MIKEŠ, Klára KOMPRDOVÁ, Anežka SHARMA, Tenzing GYALPO, Pavel ČUPR a Martin SCHERINGER. Long-term time trends in human intake of POPs in the Czech Republic indicate a need for continuous monitoring. Environment International. OXFORD (ENGLAND): PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 108, November, s. 1-10. ISSN 0160-4120. doi:10.1016/j.envint.2017.07.008. URL info
 • BEČANOVÁ, Jitka, Klára KOMPRDOVÁ, Branislav VRANA a Jana KLÁNOVÁ. Annual dynamics of perfluorinated compounds in sediment: A case study in the Morava River in Zlin district, Czech Republic. Chemosphere. OXFORD: Elsevier Science, 2016, roč. 151, MAY 2016, s. 225-233. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2016.02.081. URL info
 • KOMPRDOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Ladislav MENSIK, Lenka VAŇKOVÁ, Jiří KULHAVÝ a Luca NIZZETTO. The influence of tree species composition on the storage and mobility of semivolatile organic compounds in forest soils. Science of the Total Environment. AMSTERDAM: Elsevier, 2016, roč. 553, MAY, s. 532-540. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.02.132. URL info
 • BEČANOVÁ, Jitka, Lisa Emily MELYMUK, Šimon VOJTA, Klára KOMPRDOVÁ a Jana KLÁNOVÁ. Screening for perfluoroalkyl acids in consumer products, building materials and wastes. Chemosphere. OXFORD: Elsevier Science, 2016, roč. 164, December, s. 322-329. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2016.08.112. URL info
 • BEDNÁŘOVÁ, Zdenka, Jiří KALINA, Ondřej HÁJEK, Milan SÁŇKA a Klára KOMPRDOVÁ. Spatial distribution and risk assessment of metals in agricultural soils. GEODERMA. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, roč. 284, December, s. 113-121. ISSN 0016-7061. doi:10.1016/j.geoderma.2016.08.021. URL info
 • HAIS, Martin, Klára KOMPRDOVÁ, Nikolai ERMAKOV a Milan CHYTRÝ. Modelling the Last Glacial Maximum environments for a refugium of Pleistocene biota in the Russian Altai Mountains, SiberiaPalaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. AMSTERDAM (NETHERLANDS): Elsevier, 2015, roč. 438, NOVEMBER, s. 135-145. ISSN 0031-0182. doi:10.1016/j.palaeo.2015.07.037. URL info
 • KALIVODOVÁ, Martina, Ondřej HÁJEK, Blažena BRABCOVÁ, Klára KOMPRDOVÁ a Karel BRABEC. Habitat-scale evaluation of stream restoration effects: case study at Knehyne Stream. In REFORM International Conference on River and Stream Restoration “Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers. 2015. URL info
 • BEDNÁŘOVÁ, Zdenka, Klára KOMPRDOVÁ, Tereza KALÁBOVÁ a Milan SÁŇKA. Impact of Floods and Their Frequency on Content and Distribution of Risk Elements in Alluvial Soils. Water, Air and Soil Polution. DORDRECHT (NETHERLANDS): SPRINGER, 2015, roč. 226, č. 2, s. "nestrankovano", 12 s. ISSN 0049-6979. doi:10.1007/s11270-014-2253-x. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Martin VÁŇA, Klára KOMPRDOVÁ a Jakub HOFMAN. The variability of standard artificial soils: Effects on the survival and reproduction of springtail (Folsomia candida) and potworm (Enchytraeus crypticus). Ecotoxicology and Environmental Safety. SAN DIEGO (USA): Academic Press, 2015, roč. 114, APRIL, s. 38-43. ISSN 0147-6513. doi:10.1016/j.ecoenv.2015.01.007. URL info
 • NIZZETTO, Luca, Xiang LIU, Gan ZHANG, Klára KOMPRDOVÁ a Jiří KOMPRDA. Accumulation Kinetics and Equilibrium Partitioning Coefficients for Semivolatile Organic Pollutants in Forest Litter. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2014, roč. 48, č. 1, s. 420-428. ISSN 0013-936X. doi:10.1021/es4047318. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Tereza KALÁBOVÁ, Klára KOMPRDOVÁ, Jan PRIESSNITZ, Michal DYMÁK, Jan LÁNA, Lucia ŠKULCOVÁ, Lucie ŠINDELÁŘOVÁ, Milan SÁŇKA, Pavel ČUPR, Radim VÁCHA a Jakub HOFMAN. Comparison of approaches towards ecotoxicity evaluation for the application of dredged sediment on soil. Journal of Soils and Sediments. HEIDELBERG, GERMANY: Springer-Verlag, 2013, Volume 13, Issue 5, s. 906-915. ISSN 1439-0108. doi:10.1007/s11368-013-0670-x. Comparison of approaches towards ecotoxicity evaluation for the application of dredged sediment on soil info
 • KOMPRDA, Jiří, Klára KOMPRDOVÁ, Milan SÁŇKA, Martin MOZNY a Luca NIZZETTO. Influence of Climate and Land Use Change on Spatially Resolved Volatilization of Persistent Organic Pollutants (POPs) from Background Soils. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2013, roč. 47, č. 13, s. 7052-7059. ISSN 0013-936X. doi:10.1021/es3048784. info
 • KOMPRDOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA a Milan SÁŇKA. Prostorová distribuce zásob HCB v půdě v ČR. 2013. info
 • BIELSKÁ, Lucie, Ivana HOVORKOVÁ, Klára KOMPRDOVÁ a Jakub HOFMAN. Variability of standard artificial soils: Physico-chemical properties and phenanthrene desorption measured by means of supercritical fluid extraction. Environmental Pollution. OXFORD, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2012, roč. 163, APRIL, s. 1-7. ISSN 0269-7491. doi:10.1016/j.envpol.2011.12.009. info
 • KOMPRDOVÁ, Klára. Rozhodovací stromy a lesy. první. Brno: akademické nakladatelství CERM, 2012. 98 s. ISBN 978-80-7204-785-7. info
 • BOJKOVÁ, Jindřiška, Klára KOMPRDOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20th century. Freshwater Biology. Danvers: Blackwell Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 2550-2567. ISSN 0046-5070. doi:10.1111/fwb.12027. info
 • KOMPRDOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Milan SÁŇKA, Ondřej HÁJEK, Richard HŮLEK a Jiří JARKOVSKÝ. Prostorové modelování koncentrací a zásob pesticidů. 2012. URL info
 • KUBOŠOVÁ, Klára, Karel BRABEC, Jiří JARKOVSKÝ a Vít SYROVÁTKA. Selection of indicative taxa for river habitats: a case study on benthic macroinvertebrates using indicator species analysis and the random forest methods. Hydrobiologia. Stuttgart: Springer, 2010, roč. 651, September, s. 101-114, 15 s. ISSN 0018-8158. info
 • CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ a Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 2. vyd. Praha: Academia, 2010. 526 s. ISBN 978-80-200-1896-0. URL info
 • KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Milan SÁŇKA, P. BARTUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě. In Atlas krajiny České republiky. 1,. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2010. s. 272-273. ISBN 978-80-85116-59-5. info
 • KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Alice DVORSKÁ, Martin SCHERINGER, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Application of an unsteady state environmental distribution model to a decadal time series of PAH concentrations in Central Europe. Journal of Environmental Monitoring. UK: Royal Society of Chemistry, 2009, roč. 11/2009, č. 2, s. 269-276. ISSN 1464-0325. info
 • KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Milan SÁŇKA, Ondřej HÁJEK, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees. Environmental Science & Technology. USA, 2009, roč. 43, č. 24, s. 9230–9236. ISSN 0013-936X. info

26. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info