Mohamed Hussam Aswad, Ph.D.

odborný asistent – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

e‑mail: ,
Životopis

Životopis

MD. Aswad, Mohamed Hussam, Ph.D.
 • MD.Mohamed Hussam Aswad, Ph.D., narozen 01. ledna 1989
Function, current position
 • Lékař
Education and academic qualifications
 • 2013: MD. Docotr of Human Medicien, Syrie
 • 2013: Uznani vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republiky, obor Všeobencé lékařství
 • 2021: uznání odborné způsobilosti k výkonu lékaře v České republiky, IPVZ-Praha
Professional experience
 • 2013-: Lékař ve Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické hematologie
Research activities
 • Vyznam vyšetření mikropartikuli o pacientu s myeloproliferativních oněmocnění
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 24. 9. 2015 – 27. 9. 2015: Czech-Slovakian Hematological and tranfusion conference, Bratislava, SVK
 • 19. 3. 2014 – 21. 3. 2014: Universita' Vita-Salute San Raffaele, Milano, ITA
Major publications
 • ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. Risk factors of thrombosis in a cohort of 206 patients with BCR-ABL1 negative myeloproliferative neoplasms. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2021, roč. 68, č. 6, s. 1341-1350. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2021_210729N1068. URL info
 • ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Petra OVESNÁ, Lucie ŘÍHOVÁ a Miroslav PENKA. The clinical significance of circulating microparticles concerning thrombosis in BCR/ABL1-negative myeloproliferative neoplasms. In vivo. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2021, roč. 35, č. 6, s. 3345-3353. ISSN 0258-851X. doi:10.21873/invivo.12632. URL info
 • ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. High level of circulat ing microparticles in patients with BCR/ ABL negative myeloproliferative neoplasm - A pilot study. Klinická onkologie. Brno: Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2, s. 109-116. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019109. URL info
 • ASWAD, Mohamed Hussam. Význam mikropartikulí z hlediska výskytu trombózy u myeloproliferativních onemocnění. In 7. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP. 2018. info
 • ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Petra OVESNÁ, Lucie ŘÍHOVÁ a Miroslav PENKA. Vyšetření cirkulujících mikropartikulí u BCR/ABL myeloproliferativních chorob v závislosti na přítomnosti mutace JAK2V617F. In Transfuze Hematol dnes 2018; 24(s2b):76. 2018. info
 • KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ, Mohamed Hussam ASWAD, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. Frakce nezralých trombocytů u nemocných s esenciální trombocytémií. In Transfuze Hematol dnes 2018; 24(s2b):87. 2018. info
 • ASWAD, Mohamed Hussam. Microparticles in Myeloproliferative neoplasms. In Symposium CZEMP. 2017. info
 • ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. Circulating microparticles as predictor of thrombotic events in BCR/ABL negative myeloproliferative disorders. In XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Brno. 2016. info
 • KISSOVÁ, Jarmila, Mohamed Hussam ASWAD, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. Vliv kardiovaskulárních rizikových faktorů na výskyt trombotických komplikací BCR/ABL negativních myeloproliferativních onemocnění. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015. ISSN 1335-8359. info

6. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info