Mgr. Bc. Klára Březinová

asistentka – Katedra českého jazyka a literatury


kancelář: bud. B/5025
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3901
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Bc. Klára Březinová
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9/11, Brno 603 00
Funkce na pracovišti
 • asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: PdF MU; Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a SŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a SŠ (Mgr.)
  2020: PdF MU; Asistentství anglického jazyka a literatury pro ZŠ a Asistentství hudební výchovy pro ZŠ (Bc.)
  2016: PdF MU; Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
  2013: SŠPgS Zlín, s. r. o.; Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
Přehled zaměstnání
 • 2020–2021: učitelka, Mateřská škola Brno, Švermova 11
  2021 až dosud: asistentka, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  2022 až dosud: učitelka českého jazyka a literatury, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická
Pedagogická činnost
 • Didaktika českého jazyka 1
  Didaktika českého jazyka 2
  Kapitoly k didaktice českého jazyka 1
  Kapitoly k didaktice českého jazyka 2
  Didaktika jazykové výchovy s reflektovanou praxí
  Reflektovaná praxe k didaktice jazykové výchovy
  Souvislá pedagogická praxe 1
  Souvislá pedagogická praxe 2
  Skladba
  Jazyková analýza textu
  Pravopis a gramatika současné češtiny v praxi
Akademické stáže
 • 2014: Intenzivní Erasmus v Kremži, Rakousko: mezinárodní hudební projekt, výjezd v rámci studia na Katedře hudební výchovy PdF MU (3 týdny)
  říjen 2016 – únor 2017: Erasmus+ v Římě, Itálie: praktická stáž v České škole Řím a Associazione Praga
Vybrané publikace
 • BŘEZINOVÁ, Klára. Mariánská tematika ve vybraných dílech Jakuba Demla. Online. In Nováková, Ester; Zabloudil Pechník, Ondřej. XIV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 74-81. ISBN 978-80-280-0123-0. Čítárna Munispace info
 • BŘEZINOVÁ, Klára. Obraz Panny Marie ve vybraných dílech Jaroslava Durycha. Online. In Nováková, Ester; Zabloudil Pechník, Ondřej. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 85-93. ISBN 978-80-210-9927-2. Čítárna Munispace info

12. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info