Mgr. David Lacko


e‑mail:
Životopis

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
Department
Employment - Position
 • Ph.D. Student of Psychology
Education and Academic Qualifications
 • 2019: Course in the Fundamentals of Research Work, Czech Academy of Sciences
 • 2018 - present: Ph.D. study of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2013 - 2018: M.A. (Mgr.) degree in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University; Thesis: The individual and intercultural differences in perception and cognition
 • 2009 - 2013: Mendel's Grammar School, Opava
Employment
Teaching Activities
 • 2020: PSMB051 Extended Introduction to the Statistical Inference
 • 2020: ISKM68: Quantitative Data Analysis
 • 2019: PS_BA027: Research Practice
 • 2019: VIKBA12: Methodology for Information and Library Studies 1
 • 2019: VIKBA31: Methodology for Information and Library Studies 2
Scientific and Research Activities
 • Cross-cultural psychology, Cognitive psychology, Social Psychology, Experimental Psychology, Psychometrics, Advanced Statistics, Eye-Tracking, Cross-cultural differences in perception and cognition, Research methodology, Test adaptation, Multidisciplinary approach, Mixed methods, Quantitative research

 • 2019-2021: GA ČR Bilateral GC19-09265J - Czech Science Fundantion: "The influence of socio-cultural factors and writing system on perception and cognition of complex visual stimuli"; Member of the Research Team, Guarantor: Mgr. Čeněk Šašinka, PhD.
 • 2019: GA ČR GA17-14715S - Czech Science Fundantion: "Vývoj metakognitivních schopností u nadaných dětí "; External member, Guarantor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
 • 2018-2019: SVV UK 260361 - Specific Academic Research of Charles University: "Právní vědomí: pojem, formování, účinky se zvláštním zřetelem k působení Listiny základních práv Evropské unie na právní vědomí v České republice"; External member, Guarantor: JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Internship
 • 2018: Psychiatric Hospital Černovice, Brno, internship
 • 2017: Children Psychiatric Hospital, Velká Bíteš, intership
 • 2017: Marriage and Family Counseling Bethesda, Brno, intership
 • 2016: Christian Pedagogical and Psychological Counseling Centre (KPPP), Brno, internship
 • 2015: Psychiatric Hospital Opava, internship
 • 2014: Retirement Home Kociánka, Brno, volunteer
 • 2011 - 2013: Elim Opava, volunteer
 • 2011 - 2013: Retirement Home Bílá Opava, volunteer
University Activities
 • 2019 - present: External collaborator, CEPCoS (Centre for Experimental Psychology and Cognitive Sciences), Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2018 - present: External collaborator, HUME Lab (Experimental Humanities Laboratory), Faculty of Arts, Masaryk University
Activities Outside University
 • 2019-2020: Member of Cross-Cultural Psychology Working Group, 32nd International Congress of Psychology (ICP)
 • 2015: Organization of literature competition "Power of Words" (Síla slov), K zamyšlení
 • 2014 - present: Editor-in-chief, K zamyšlení
 • 2014: Grants TGM 2014 for K zamyšlení, Alumni and Friends of Masaryk University
 • 2012: Participation in XVII. Prague Student Summit, Association for International Affairs
 • 2012: The Award of the 17th November for Development of Civil Society, Statutory City of Opava
Awards Related to Science and Research
 • 2018: Red diploma
 • 2017: Scholarship for outstanding study results
 • 2016: Students' scientific and professional activity (Studentská vědecká odborná činnost 2016), article "Vliv kolektivu na podvádění u dětí"
 • 2015: The best popular science article, Psychologon, 2nd place, article "Skupinová polarizace: Proč se společnost radikalizuje?"
Major Publications
 • LACKO, David. Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. 154 s. ISBN 978-80-7623-005-7. URL info
 • LACKO, David. Skupinová polarizace: Proč se společnost radikalizuje? In Psychologon. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016. 12 s. ISSN 1805-7160. URL info
 • LACKO, David. Vliv kolektivu na podvádění u dětí. In Monika Kačmárová, Eva Hruščová, Marcel Martončík. Medzinárodné študentské psychologické dni 2016: 16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. s. 61-74, 340 s. ISBN 978-80-555-1652-3. URL info

2019/10/20