Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 9. 2013
Datum ukončení řízení 1. 6. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Odpovědnost za vady s důrazem na ochranu spotřebitele
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 2. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (PRK partners AK)
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK)
doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 4. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info