Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Astronomický ústav Akademie věd České republiky v Ondřejově
Funkce na pracovišti
 • vědecká pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988-1993: gymnázium v Bělehrade, Srbsko
 • 1993-2002: základní studium astrofyziky na Matematické fakultě na Univerzitě v Bělehrade
 • 1993-2002: magisterské studium astrofyziky na Matematické fakultě na Univerzitě v Bělehrade, magisterská práce "Modernizace aeronomních modelů horní planetární atmosféry použití modelu celkové hustoty: horní atmosféra Země od MSISE-00 do TD-88Up" pod vedením prof. dr Steve Šegana.
 • 1998-2001: doktorské studium teoretické fyziky a astrofyziky na Karlově Univerzitě v Praze, disertační práce "Záření v hvězdných větrech. Tvorba rezonančních čar v nehomogenních větrech" pod vedením doc. RNDr. Jiřího Kubáta, CSc.
Přehled zaměstnání
 • 2004-2005: učitel fyziky a astronomie, Gymnázium "Sveti Sava" v Bělehrade, Srbsko
 • 2006-2010: odborný asistent, Matematický ústav Srbské akademie věd a umění, Srbsko
 • 2011-2016: výzkumný pracovník, Matematický ústav Srbské akademie věd a umění, Srbsko
 • 2013-2018: post-doktorandka, Astronomický ústav Akademie věd České republiky v Ondřejově
 • od 2019: vědecký pracovník, Astronomický ústav Akademie věd České republiky v Ondřejově
Pedagogická činnost
 • Open problems of physics of stellar atmospheres and winds, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF Masarykovy univerzity v Brně, spolupřednášející
 • Selected chapters on astrophysics, Astronomický ústavu UK v Praze, přednášející
 • Astronomický seminář, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF Masarykovy univerzity v Brně, přednášející
 • Astronomický seminář,Astronomický ústav Akademie věd České republiky v Ondřejově, vedoucí semináře
 • konzultant 2 doktorská studentů (oba v současnosti studují)
 • vedoucí 1 diplomové prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkum hmotných, horkých hvězd a jejích větrů
 • studium přenosu záření v nehomogenních (tj. Zhlukovaných) hvězdných větrech
 • modelování a analýza spekter hmotných, horkých hvězd
 • výzkum hvězdných vývojů hmotných hvězd nízkých metallicitách
 • Stipendium 661/2008-10-I20-Z03 pro doktorské studium na UK v Praze
 • řešitel grantového projektu 424411 Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze "Vliv clumpingu na rychlost ztráty hmoty hvězd"
Akademické stáže
 • 2011: Instituto De Astrofísica De La Plata, La Plata, Argentina (3 týdny)
 • 2011-2012: Max-Planck-Institute für Astrophysik, Garrching, Německo (dvě navštíví celkem 5 týdnů)
 • 2015: Institute of Astronomy and National Astronomical Observa- tory, Sofia, Bulgaria (10 dnu)
 • 2015: Royal Observatory of Belgium, Brussel, Belgium (2 týdny)
 • 2017: Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Poland (5 days)
 • 2018: School of Physics and Astronomy, University of Birmingham, Spojené království (9 dnu)
 • 2019: Anton Pannekoek Institute of Astronomy, University of Amsterdam, Nizozemí (4 dny)
 • 2009-2019: Universität Potsdam, Postupim, Německo (více navštíví celkem 6 měsíců)
Mimouniversitní aktivity
 • člen Mezinárodní astronomické unie (IAU)
 • člen Srbské astronomické společnosti
 • od 2018: Český zástupce pro akci COST CA16117, COST Association Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos
Vybrané publikace

2019/07/22