Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Legislativní komise ASMU Masarykova univerzita
Volební a mandátová komise ASMU Masarykova univerzita

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 432037
Interní informace Portál MU IS MU