Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.


telefon: 532 23 4628
e‑mail: