Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 27. 5. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Riccati methods for half-linear differential equations
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. (VŠB - Technická univerzita Ostrava)
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (VUT v Brně)
Prof. Agacik Zafer (American University of the Middle East, Kuwait)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info