RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.


kancelář: bud. 1/119
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7780
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anatomie, histologie a embryologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 17. 12. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Tissue plasticity in cancer, stress and aging
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 5. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. (Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta UK)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)