doc. Lukáš Vokřínek, PhD.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02014a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4304
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Bc. Lukáš Vokřínek, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 9. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Algorithmic aspects of topological problems
Oponenti habilitační práce Shmuel Weinberger (Univerzita Chicago)
Jérôme Scherer (École polytechnique fédérale de Lausanne)
doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D. (Univerzita Karlova MFF)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. (MÚ AV ČR, pobočka Brno)
doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. (MFF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info