Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Psychologický Ústav AV ČR
Obor řízení Sociální psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 29. 4. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Occupational well-being among Czech university faculty in the context of market-oriented reforms
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Copyrights.
Oponenti habilitační práce prof. dr. Mgr. Andrea Madarasová Gecková (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Dr. Loraleigh Keashly (Wayne State University, Detroit, USA)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 9. 2022
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. (Lékařská fakulta University Pavla Jozefa Šafárika v Košicích)
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Prof. Gail Kinman, PhD. (Birkbeck, University of London)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info