doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Zdeněk Konopásek
  nar. 1963 v Karlových Varech
  manželka Helena, syn Jakub
Pracoviště
 • Centrum pro teoretická studia UK Praha / AV ČR (Jilská 1, 110 00 Praha 1).
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: jmenován docentem sociologie, Fakulta sociálních věd UK v Praze
 • 1997: doktorandské studium sociologie, Dr. (převedeno na Ph.D.), Estetika sociálního státu: o krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení, Fakulta sociálních věd University Karlovy v Praze
 • 1987: studium speciální pedagogiky, PaedDr., Motivy postižení v poválečném světovém románu (Motivy postižení a předstírání v dílech Kóbó Abeho, Maxe Frische a Güntera Grasse), Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze
 • 1983: studium sociální práce, maturita, Střední škola sociálně-právní v Praze
 • 1981: všeobecné střední vzdělání, maturita, gymnázium v Karlových Varech
Přehled zaměstnání
 • 1998- : Centrum pro teoretická studia, UK Praha / AV ČR; výzkumný pracovník
 • 2005-2014: katedra sociologie FSS MU v Brně; docent (částečný úvazek)
 • 1990-2005: katedra sociologie FSV UK v Praze (od r. 1998 na částečný úvazek); asistent/docent
 • 1989-1990: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, pobočka Praha; výzkumný pracovník
 • 1987-1989: Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví, Praha; asistent
Pedagogická činnost
 • 2005-2014: Tvůrčí psaní v sociologii (PhD; FSS MU v Brně)
 • 2005-2014: Věda, technologie a politika (MA; FSS MU v Brně)
 • 2005-2014: Analýza a interpretace kvalitativních dat (MA a PhD; FSS MU v Brně)
 • 2005-2006: Sociologie věcí (BA; FSS MU v Brně)
 • 2002-2005: Doktorandské úterky (PhD; FSV UK v Praze - interní seminář)
 • 2002-2003: Jak pracovat s kvalitativními daty (MA; FSS MU v Brně)
 • 2001-2002: Psaní sociologických textů (MA + PhD; FSV UK v Praze)
 • 1993-2003: Biografie a instituce (MA; FSV UK v Praze; 2002-3 též na FSS MU v Brně)
 • 1995-2005: Nemoderní sociologie (MA; FSV UK v Praze)
 • 1993-1996: Sociologie sociálního zabezpečení (MA; FSV UK v Praze)
 • 1998-1999: Současnost kvalitativního výzkumu (MA; FSV UK v Praze)
 • 1997-2004: Kurs práce s programem ATLAS/ti (BA, MA; FSV UK v Praze)
 • 1994-1999: Biografický přístup v sociologii (BA; FSV UK v Praze)
 • V letech 1996-2003 jsem byl garantem specializovaného magisterského programu Biografická sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) v Praze.
 • Vedl jsem a vedu řadu doktorandských a diplomových prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2011-2014: (International) socio-technical challenges for implementing geological disposal (Mezinárodní a mezioborový výzkumný projekt řešený s podporou 7. rámcového programu FP7-Fission-2010, 269906)
 • 2008-2010: Jak se dělá náboženská skutečnost: Zjevení a posedlost démony jako praktický a kolektivní výkon (GA ČR, 403/08/1758) - řešitel
 • 2006-2007: Expertíza a politika životního prostředí: případ Natury 2000 (GA ČR, 403/06/0436) - řešitel
 • 2006-2007: Spirituální a náboženské zážitky v psychiatrii: Konstrukce mentální patologie (GA AV ČR) - spolupracovník (řešitel Jan Paleček)
 • 2005- : Podíl na výzkumném záměru CTS Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti
 • 1999-2004: Podíl na výzkumném záměru CTS Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti
 • 2001-2004: Vedoucí českého týmu v rámci mezinárodního projektu Analysing public accountability procedures in contemporary European contexts projekt 5. rámcového programu EC
 • 1998-2000: Výzkumný projekt Techno-logics and socio-logics of making state socialism durable podpořený grantem Open Society Fund (123/1998)
 • 1992-1996: Vedoucí projektu Samisebe: kolektivní sociologické autobiografie
Akademické stáže
 • 2001: Mellon Research Post-Fellowship; Maison des Sciences de l'Homme, Paříž, Francie
 • 1993: Mellon Research Fellowship Maison des Sciences de l'Homme, Paříž, Francie
 • 1991: Social Security in Europe Erasmus/Tempus program, Universita Roskilde, Dánsko
Universitní aktivity
 • 2006- : Členem oborové rady doktorandského studia sociologie na FSS MU v Brně
 • 2000-2001: Členem oborové rady doktorandského studia sociologie na Fakultě sociálních věd UK v Praze
Mimouniversitní aktivity
 • 2005-2006: Člen expertní skupiny Evropské komise k problémům "Science and governance"
 • 2004- : Society for Social Studies of Science (4S) - členem odborné asociace sdružující badatele se zájmem o vědu, technologie a medicínu, včetně toho, jak tyto obory lidské činnosti rozvíjejí sociální souvislosti a proplétají se s nimi
 • 2004- : The European Association for the Study of Science and Technology (EASST) - členem mezioborové vědecké společnosti, jejímž cílem je podporovat komunikaci, výměnu a spolupráci na poli výzkumu věd a technologií
 • 2002- : Forum: Qualitative Social Research - členem redakční rady mezinárodního internetového recenzovaného časopisu pro kvalitativní výzkum v sociálních vědách
 • 2000- : Centrum pro narativní výzkum v sociálních vědách - členem vědecké rady tohoto výzkumného centra na University of East London v Anglii
 • 1998- : Society for Literature & Science - členem Společnosti pro literaturu a vědu, která podporuje multidisciplinární studium vztahů mezi literaturou, jazykem, uměním, vědou, medicínou a technologií
 • 1998- : Association for Qualitative Research - členem mezinárodní asociace pro kvalitativní výzkum
 • 1994- : Biograf: časopis (nejen) pro biografickou a reflexivní sociologii - zakladatelem a editorem časopisu, který je sociálně-vědným periodikem specializovaným na kvalitativní výzkum; Biograf (ISSN 1211-5770) vycházel do r. 1996 jako Biograf Bulletin
 • 1993- : Biography and Society: RC 38 of International Sociological Association - členem sekce "Biografie a společnost" zřízené v rámci Světové sociologické asociace (ISA)
 • 1998-2005: Virtuální institut: Internetové centrum pro sociální studia - členem správní rady; VI je společnost, která podporuje využívání Internetu při výzkumu a ve výuce v oblasti sociálních věd
 • 1996-2000: Sociological Research On-line - zahraničním korespondentem mezinárodního internetového časopisu Sociological Research On-line nakladatelství SAGE
 • 1993-1996: Auto/Biography - associate editorem odborného časopisu vydávaného stejnojmennou sekcí Britské sociologické společnosti
Vybrané publikace
 • KONOPÁSEK, Zdeněk. Our lives as database : doing a sociology of ourselves : czech social transitions in autobiographical research dialogues. Translated by Andrew Hawker. 1st ed. Praha: Karolinum, 2000. 302 s. ISBN 8024601206. info
 • Otevřená minulost : autobiografická sociologie státního socialismu. Edited by Zdeněk Konopásek. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 1999. 371 s. ISBN 8071847550. info
 • KONOPÁSEK, Zdeněk. Estetika sociálního státu :o krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení. 1. vyd. Praha: G plus G, 1998. 341 s. ISBN 80-86103-14-5. info

2. 9. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info