doc. PhDr. Petr Sak, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Policejní akademie ČR
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 3. 1999
Datum ukončení řízení 2. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Proměny mládeže v sociologicko-pedagogických souvislostech
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. (Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Milan Přadka, DrSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Peter Ondrejkovič (Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Milan Přadka, DrSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. (Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (VUT Brno - Fakulta stavební)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (Policejní akademie ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 11. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info