Mgr. Janina Krejčí, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra ruského jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/5006
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6514
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Janina Krejčí, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra ruského jazyka a literatury
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 7/9
  Brno 603 00
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ph.D. v oboru Didaktika cizího jazyka;
 • Mgr. v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy
 • 2017-2023: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta - doktorské studium Didaktika cizího jazyka;
 • 2014-2017: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta - CŽV, Další aprobační předmět – Ruský jazyk a literatura;
 • 1991-1996: Vysoká škola pedagogická A. S. Makarenka, Sumy, Ukrajina, Učitelství biologie a chemie pro ZŠ a SŠ.
Pedagogická praxe
 • od 01. 09. 2023: EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. - učitelka ruského jazyka;
 • od 01. 11. 2023: Katedra ruského jazyka a literatury PedF MU – odborná asistentka;
 • 2017 - 2023: Katedra ruského jazyka a literatury, PedF MU - asistentka;
 • 2015 - 2017: Katedra ruského jazyka a literatury, PedF MU - externí vyučující;
 • 2016: ZŠ Horácké nám. 13, Brno - učitelka ruského jazyka;
 • 2010 - 2017: Ruské Jazykové Centrum v Brně (Constant Global s.r.o) - lektorka ruského jazyka; překladatelka ČJ-RJ;
 • 1994-1997: Střední škola č. 13, Sumy, Ukrajina - učitelka biologie a chemie
Pedagogická činnost
 • - didaktika RJ
 • - praktická jazyková cvičení pro oborové studenty Bc a NMgr studia
 • - výuka ruského jazyka pro žáky ZŠ a SŠ
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vzdělávání učitelů cizích jazyků
 • Výuka cizího jazyka na ZŠ a SŠ
 • Interkulturní interakce
 • Lingvistická zdvořilost v L2/L3
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 5. 6. 2023 – 9. 6. 2023: University of Prešov, Prešov, Ostatní, SVK
  • Cílem studijního pobytu jsou konzultace s doc. Annou Petríkovou k finalizaci empirické části připravované disertační práce.
  • MUNI/A/1335/2022
 • 22. 5. 2023 – 26. 5. 2023: The University of Silesia in Katowice, Katowice, Ostatní, POL
  • Cílem pobytu jsou konzultace s prof. Andrzejem Charciarkem k finálním úpravám teoretické části připravované disertační práce a příp. nastudování novějších publikací relevantních tématu vlastního disertačního výzkumu.
  • MUNI/A/1335/2022
 • 24. 10. 2022 – 28. 10. 2022: University of Vienna, Vienna, Ostatní, AUT
  • Cílem studijního pobytu na Vídeňské univerzitě (Institut fur Slawistik) v rámci PhD studia bylo absolvování didaktického workshopu zaměřeného na specifika vyučování ruského jazyka jako L3 a konzultace k analýze lingvistické zdvořilosti v ruskojazyčném diskurzu, jež je předmětem mého disertačního výzkumu.
  • MUNI/A/1305/2021
 • 29. 8. 2022 – 2. 9. 2022: The University of Silesia in Katowice, Katowice, Ostatní, POL
  • Cílem pobytu je studium a praktická aplikace vybraných metod analýzy lingvistické zdvořilosti jako pragmatické kategorie; konzultace s prof. Andrzejem Charciarkem.
  • MUNI/A/1305/2021
 • 29. 8. 2021 – 3. 9. 2021: Aalborg University, Aalborg, Ostatní, DNK
  • Cílem pobytu je studium na PhD letní škole IV International perspectives on education policy (IPEP). Součástí programu je nácvik vybraných technik sběru dat v pedagogických výzkumech a následných analytických postupů.
  • MUNI/A/1239/2020
 • 16. 9. 2019 – 20. 9. 2019: Viadrina European University, Frankfurt an der Oder, Ostatní, DEU
  • Cílem pobytu je: 1) účast na didaktickém semináři v oblasti vyučování a učení se ruského jazyka jako L2 a rozvoje interkulturní komunikační kompetence v mnohojazyčném prostředí; konzultace s dr. Elenou Dormann specifik analýzy vybraných sociokulturních jevů v řečové produkci studentů ruského jazyka jako L2; 3) provedení seminářů praktického ruského jazyka pro studenty Evropské Univerzity Viadrina.
 • 18. 11. 2017 – 21. 11. 2018: University of Gdańsk, Gdańsk, POL
  • Cílem pobytu je provedení vyžádané přednášky z reálií Ruska na téma Masová kultura v současném Rusku; provedení workshopů a seminářů v kurzech praktického ruského jazyka pro studenty jazykových úrovní B2-C1.
 • 13. 11. 2017 – 17. 11. 2017: Tallinn University, Tallinn, EST
  • Cílem pobytu je provedení vyžádané přednášky z didaktiky ruského jazyka na téma Řečové dovednosti v lingvodidaktice. Komunikační kompetence; provedení workshopů a seminářů v kurzech praktického ruského jazyka pro studenty jazykových úrovní B2 a C1, zaměřených na rozvíjení sociolingvistické kompetence.
Vybrané publikace
 • KREJČÍ, Janina. Lingvističeskie sredstva vežlivosti v češskom i russkom jazykach. In Mezinárodní konference "Globalnye i lokalnye processy v slavjanskich jazykach, literaturach, kulturach". University of Latvia. Riga. 2021. info
 • KREJČÍ, Janina. Řečová zdvořilost v mluvené interakci žáků ZŠ v ruském jazyce. In Konference Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu. 2021. info
 • CHEBAN, Aleksandra a Janina KREJČÍ. Tendencii ispolzovanija tire v sovremennom russkom jazyke (na primere publicističeskich tekstov). Online. In Jakub Konečný. Prague Russian Studies 2020. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2020, s. 38-54. ISBN 978-80-7603-208-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/9788076032088.5. URL info
 • KREJČÍ, Janina. Speaking accuracy of Russian language learners in Czech lower secondary schools. Online. In Simona Koryčánková, Anastasija Sokolova. Current issues of the Russian language XIV. 1st electronic edition. Brno: Masaryk University Press, 2020, s. 46-53. ISBN 978-80-210-9781-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9781-2020-6. URL info
 • KREJČÍ, Janina, Tatiana SAVCHENKO, Simona KORYČÁNKOVÁ a Anastasija SOKOLOVA. Международная конференция "Актуальные проблемы обучения русскому языку XIV". 2020. info
 • KREJČÍ, Janina. Řečová zdvořilost ve výuce ruštiny na ZŠ: teoretická a kurikulární východiska výzkumu - poster. In Aktev VII: Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu. 2020. info
 • KREJČÍ, Janina. Situacionnye rolevye igry kak metod testirovanija formirovanija sociolingvističeskoj kompetencii v obučenii russkomu jazyku. Online. In Jakub Konečný. Pražská rusistika - Prague Russian Studies - recenzovaný sborník příspěvků z konference konané dne 29. května 2019 v Praze. Praha: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2019, s. 17-30. ISBN 978-80-7603-111-1. URL info
 • KREJČÍ, Janina. Zdvořilostní výrazy ve výuce ruského jazyka na ZŠ z pohledu učitele – metodologie a první výsledky pilotáže. In Věra Janíková, Světlana Hanušová (eds.). Výzkum v didaktice cizích jazyků II. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 137-156. ISBN 978-80-210-9546-5. info
 • KREJČÍ, Janina. Формирование социолингвистической компетенции в контексте гипотез усвоения иностранного языка. In Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII. 2018. info
 • KREJČÍ, Janina. Metodičeskaja razrabotka pervogo uroka russkogo jazyka s akcentom na obučenije rečevomu etiketu. Online. In Jakub Konečný. Pražská rusistika 2018 - recenzovaný sborník příspěvků z konference konané dne 13. dubna 2018 v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, s. 62-68. ISBN 978-80-7603-010-7. URL info
 • KREJČÍ, Janina. Kratkij obzor issledovanij v oblasti formirovanija sociolingvističeskoj kompetencii v processe obučenija russkomu jazyku (na primere rečevogo etiketa). In Věra Janíková, Světlana Hanušová. Research in Foreign Language Pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 79-93. ISBN 978-80-210-9217-4. info
 • KREJČÍ, Janina. Работа с видеоматериалами на уроках русского языка. In Aktuální problémy výuky ruského jazyka. 23. celostátní rusistický seminář. 2017. info
 • KREJČÍ, Janina. Виды речевой деятельности в лингводидактике. Коммуникативная компетенция. In Přednáška v rámci stáže Erasmus+,Tallinn University, Estonia. 2017. info

24. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info