doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.


telefon: 532 23 4469, 4178
e‑mail: