MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Trojrozměrné rentgenové zobrazovací metody v podpoře katétrových ablací srdečních arytmií
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. (II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN)
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., FESC (I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc a LF UP v Olomouci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D. (Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM))
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. (II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN)
prof. dr hab. Wojciech Wojakowski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info