Bc. Martin Zobač


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Volební a mandátová komise ASMU Masarykova univerzita

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Studijní odděleníStředisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Externí výuka)

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 445027
Interní informace Inet MU IS MU