Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis Zuzana Prouzová

Identifikace osoby
 • Zuzana Prouzová, 28. 12. 1980, Rychnov nad Kněžnou
  prouzova.z@gmail.com
Pracoviště (2007-2016)
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka (2012-2016)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: postgraduální, Veřejná ekonomie, Hospodářská politika a správa, Ph.D., Financování neziskových organizací z úrovní veřejné správy , ESF MU Brno
 • 2005: vysokoškolské, Veřejná ekonomie, Hospodářská politika a správa, Ing., Výroční zpráva jako nástroj veřejné kontroly nestátních neziskových organizací, ESF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • V současné době: Metodik účetnictví a rozpočtu, Jihomoravský kraj.
 • 05/2012 - 06/2016: Katedra veřejné ekonomie, ESF MU, odborná asistentka.
 • 10/2011 - 01/2017: Český statistický úřad, konzultant národních účtů - Satelitní účet neziskových institucích.
 • 2007 - 02/2017: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, http://www.cvns.muni.cz, výzkumný pracovník
 • 04/2009 - 04/2012: Katedra veřejné ekonomie, ESF MU, asistentka.
 • 2007 - 04/2009: Katedra veřejné ekonomie, ESF MU, odborný pracovník.
 • 2005 - 2006 Centrum pro výzkum neziskového sektoru, výzkumný asistent
 • 2003 - 2007 Charitní domov, Rychnov nad Kněžnou, dobrovolný fundraiser, PR a marketing
 • 2004 SOS dětské veničky, dobrovolný fundraiser pro oblast Brno 2004 - 2005 CZECHTEL s.r.o. - klientská telefonní podpora
Pedagogická činnost
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
 • Výuka předmětů na ESF, FSS a FF
 • Ekonomika a řízení neziskových organizací,
 • Marketing ve veřejném sektoru/neziskovém sektoru;
 • Zimní škola neziskových studií pro doktorské studenty/magisterské studenty
Vědeckovýzkumná činnost a konzultační činnost
 • 2016 - dosud: člen pracovního výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro velká data.
 • 2014 - 2015:Státní politiky ČR vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020, člen pracovní skupiny tvůrců veřejné politiky;
 • 2012 - 2016: Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderní sociálního státu člen realizační týmu, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0982/2011 - Ekonomicko-správní fakulta MU;
 • 2013-2014: Budování vědeckých týmů, hlavní řešitel, Grantová podpora ESF MU;
 • 2007- dosud: Rozbory financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů ČR (za roky 2006 až 2015), hlavní řešitel, zakázky Rady vlády pro nestátní neziskové organizace – analýzy prochází připomínkovým řízením ústředních orgánů státní správy ČR a krajských úřadů;
 • 2006 - dosud: Vytvoření satelitního účtu neziskových institucí v ČR, člen pracovní skupiny pro Český statistický úřad;
 • 2010 - 2016: Člen realizačních týmů specifických výzkumů podpořených Grantovou agenturou MU;
 • 2009 - 2011: Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru, člen realizační týmu, projekt GA402/09/0941 - Ekonomicko-správní fakulta MU;
 • 2006, 2009,2013, 2015, 2016: Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR, člen expertní skupiny za ČR,mezinárodní projekt NGO Sustainability Index organizace United States Agency for International Development (USAID);
 • 2008: Metodický audit statistiky finančních, vládních a neziskových organizací, člen auditorské skupiny pro Český statistický úřad;
 • 2007 - 2008: Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců, hlavní řešitel, veřejná zakázka Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • 2007: CNP Update 2004 (Data Master) člen realizační týmu za ČR, pro Johns Hopkins Center for Civil Society Studies v rámci projektu The Comparative nonprofit sector project, Volume III;
 • 2006 - 2007: Role neziskových organizací zabezpečující veřejné služby v tranzitivní ekonomice, hlavní řešitel, grant rektora MU - podpora výzkumné činnosti studentů č. 200614560F0030;
 • 2006 - 2007: Posouzení systému udělování dotací nestátním neziskovým organizacím, člen realizační týmu, zakázky Rady vlády pro nestátní neziskové organizace;
 • 2005 - 2007: Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb, člen realizační týmu, projekt GA402/05/0974 Ekonomicko-správní fakulty MU;
 • 2006-2007: Ekonomika neziskových organizací v oblasti vzdělávání, hlavní řešitel, projekt Centra pro výzkum neziskového sektoru a Ekonomicko-správní fakulta MU;
Mimouniversitní aktivity
 • Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA),člen
 • The International Society for Third-Sector Research (ISTR),člen
 • European PhD-Network Third Sector and Civil Society, člen alumni týmu
 • Společnost pro studium neziskového sektoru (SSNS), člen společnosti a člen výzkumného týmu Centra pro výzkum neziskového sektoru
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyžádané přednášky
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Financování NNO z veřejných rozpočtů. In Veřejné slyšení v Senátu ČR: Budoucnost financování neziskového sektoru. 2014.
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů. In Seminář Rady vlády pro nestátní neziskové organizace s názvem „Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU“. 2014
Vybrané publikace
 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015. Praha: Vláda ČR, 2017. 70 s. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Církev dostává nejvíc. In Statistiky a my 3/2017 - měsíčík Českého statistického úřadu. Praha: Český statistický úřad, 2017. s. 22. ISSN 1804-7149. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Vývoj počtu neziskových institucí. In Statistiky a my 3/2017 - měsíčík Českého statistického úřadu. Praha: Český statistický úřad, 2017. s. 24. ISSN 1804-7149. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014. Praha: Vláda ČR, 2016. 71 s. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 88 s. ISBN 978-80-210-8084-3. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013. 2015. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 přijatý Usnesením Vlády ČR ze dne 14. ledna 2015 č. 28. Strategický dokument vlády Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 vychází z výsledků Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Non-profit Institutions’ Funding Resources in the Time of Crisis: Market or Government? In Adam P. Balcerzak. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy. Economics and Finance. 1. vyd. Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015. s. 689-701, 13 s. ISBN 978-83-937843-7-0. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR. 2015. URL Strategický dokument vlády Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR - podkladová studie Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 (Usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608) info
 • HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Real Structure of the Non-profit Institutions’ Funding Resources: Market or Government? Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2015, Vol. 10, Issue 4, s. 1-16. ISSN 2353-3293. doi:10.12775/EQUIL.2015.040. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2014. 68 s. Dokumenty rady vlády pro nestátní neziskové organizace info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Vladimír HYÁNEK. Non-governmental Non-profit Organizations: (Non-)Measurability of Economic CHaracteristics. In Špalková, D. and Matějová, L. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 310-318, 9 s. ISBN 978-80-210-6611-3. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Financování NNO z veřejných rozpočtů. In Veřejné slyšení v Senátu ČR: Budoucnost financování neziskového sektoru. 2014. program veřejného slyšení info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů. In Seminář Rady vlády pro nestátní neziskové organizace s názvem "Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU". 2014. Tisková zpráva Semináře Rady vlády pro nestátní neziskové organizace s názvem "Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU" info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Gabriela VACEKOVÁ. Measuring the Impact of Funding Resources on NPI Production: Shortcomings of Czech Macroeconomic Data. In ARNOVA's 43rd Annual Conference. 2014. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011. 2013. Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 přijatý Usnesením Vlády ČR ze dne 20. února 2013 č.117 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. The Role of Municipalities in Relation to Non-Governmental Organizations: Implementation of Public Policies towards NGOs at the Local Level. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvku. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 557-562, 6 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-70. info
 • POSPÍŠIL, Miroslav, Zuzana PROUZOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Czech nonprofit sector twenty years after: current developments and challenges. CIVIL SZEMLE, Budapest, 2012, roč. 9, č. 3, s. 5-22. ISSN 1786-3341. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Application of Wagner´s Reframing of the "Social Origins" Theory in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th International Conference - Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 210-217, 8 s. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010. 2012. Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2010 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2010 přijatý Usnesením Vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č.5 info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009. 2011. Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2009 Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana, Simona ŠKARABELOVÁ a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. To be or not to be a taxpayer? - That is the question of Czech NPOs. In FACING CRISES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES CONFRONTING THE THIRD SECTOR AND CIVIL SOCIETY. 2010. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2008. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2010. 57 s. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008. 37 s. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana, Marie HLADKÁ, Martin KŘIVÁNEK, Ivan MALÝ, Miroslav POSPÍŠIL, Eliška PUDOVÁ a Vít ŠELEŠOVSKÝ. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 154 s. první. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008. 39 s. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Neziskovky ve vzdělávání. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor, Praha: ICN, 2007, roč. 15, č. 1, s. 15-16. ISSN 1213-404X. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Financování neziskovek : Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005. Grantis. Měsíčník neziskového sektoru., Praha: Grantis, 2007, XV, č. 6, s. 16-17. ISSN 1213-404X. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Share of NPOs in the provision of public services. In The European PHD Network on the Third Sector and Civil Society. Muenster: Muenster University, 2007. s. 1-3, 2 s. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Nonprofit organisation as providers of public services in the Czech Republic. In The 6th International conference of PHD students. Miskolc: University of Miskolc, 2007. s. 349-355, 6 s. ISBN 978-963-661-778-3. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Podíl a význam neziskových organizací na pracovním trhu s veřejnými službami a trhu poskytovatelů veřejných služeb. In Svět práce a kvalita života v globalizováné ekonomice. Praha: VŠE, 2007. s. 152-161. ISBN 978-80-245-1207-5. info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Barbora POKORNÁ. Výzkumné ústavy v České republice - současnost a budoucnost, se zaměřením na novou právní formu veřejné výzkumné instituce. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 140-146, 7 s. ISBN 80-210-3956-6. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Neziskovky a veřejné služby. Praha: ICN, 2006. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Public funding for NPO’s. In The European PHD Network on the Third Sector and Civil Society. Wien: Research Institute for Nonprofit Organisations at the Wirtschaftsuniversität Wien, 2006. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Ekonomické výsledky neziskových organizací v oblasti vzdělávání v roce 2005. 1. vyd. Brno: CVNS, 2006. 24 s. Zmapování neziskového sektoru v ČR. ISBN 80-239-8448-9. URL info
 • PROUZOVÁ, Zuzana. Role neziskových organizací zabezpečující veřejné služby v tranzitivní ekonomice. 2006. info

31. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info