Mgr. Richard Holaj, Ph.D.

odborný asistent – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Richard Holaj, Ph.D., 8. 11. 1992
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
  Joštova 13
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2023: státní doktorská zkouška, obor Český jazyk, FF MU, udělen titul Ph.D., prospěl s vyznamenáním, dizertační práce Automatická transkripce řeči nerodilých mluvčích češtiny
  2018: státní magisterská zkouška, obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, FF MU, udělen titul Mgr., prospěl s vyznamenáním, magisterská diplomová práce Počítačová podpora osvojování české ortoepické výslovnosti, Získaná ocenění: 1. místo Cena děkana FF MU za vynikající studentskou závěrečnou práci
  2015: státní bakalářská zkouška, obor Softwarové inženýrství, FIT ČVUT , udělen titul Bc., prospěl s vyznamenáním, bakalářská práce Plugin for mapping REST resources to GORM domains with local cache, Získaná oceněnní: Cena děkana za vynikající bakalářskou práci
Přehled zaměstnání
 • 2019-současnost – odborný pracovník ÚČJ FF MU
  2014-současnost – spoluzakladatel a jednatel IT firmy EVE Technologies
  s.r.o. (od roku 2022 spin-off Masarykovy Univerzity)
  2015-2018 – CTO Accent Artisan
  2012-2014 – projektový manažer IAESTE LC ČVUT Praha
Pedagogická činnost
 • Výuka

  Základy vývoje multiplatformních aplikací (FF MU, 2016 až 2023)
  Anglický jazyk pro počítačovou lingvistiku (FF MU, 2017 až 2023)
  Základy programování pro humanitní obory (FF MU, 2017 až 2023)
  Workshop počítačové lingvistiky (FF MU, 2017)
  Projekty z programování mobilních aplikací (FF MU, 2018 až 2023)
  Současný český jazyk - fonetika a fonologie (FF MU, 2021 až 2022)
  Proseminář z počítačové lingvistiky (FF MU, 2022)

  Oponované bakalářské práce
  Extraslabičné sonory v mluvené češtině (Jana Rejfířová)

  Konzultované bakalářské práce
  Elektronický kurz počítačové lingvistiky (Michala Vacíková)
  Vývoj podpůrné mobilní aplikace pro osvojování si českého jazyka německými studenty (Pavla Benetinová)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblast počítačové lingvistiky, softwarového inženýrství a generativní lingvistiky především:

  automatické zpracování řeči nerodilých mluvčích
  vývoj multiplatformních aplikací
  e-learning
  fonetika
  morfosyntax sloves
  nanosyntax

  Účast na grantových projektech:

  Adaptabilní mobilní aplikace k výuce češtiny pro cizince (TL01000342) - hlavní řešitel
  L2 pronunciation of Czech (linguistic annotation system) (MUNI/IGA/1225/2020) - hlavní řešitel
  Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (TL02000146) - externí spolupracovník
  Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN) (TL03000293) - externí spolupracovník
  Digitální kompetence - brána rozvoje od A do Z (DIKOBRAZ) (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278) - externí spolupracovník
Akademické stáže
 • 2018 a 2021 - týdenní výzkumný pobyt na Univerzitě v Regensburgu
Ocenění vědeckou komunitou
 • laureát MUNI Innovation Award 2023 za vývoje aplikace CzechME
Vybrané publikace
 • HOLAJ, Richard. Automatické rozpoznání řeči nerodilých mluvčích češtiny. In Doktorský den studentů českého jazyka - Týden humanitních věd FF MU 2022 - 14. 11. 2022, 2022. 2022. info
 • HOLAJ, Richard. Recenze: Aleš Bičan – Tomáš Duběda – Martin Havlík – Veronika Štěpánová: Fonologie českých anglicismů. Slovo a slovesnost. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2022, roč. 83/2022, č. 3, s. 227-230. ISSN 0037-7031. info
 • HOLAJ, Richard, Dana HLAVÁČKOVÁ, Barbora HRABALOVÁ, Lucie JANKŮ, Monika KLUČKOVÁ, Aleš HOLUBEC, Radim OŠMERA, Kryštof DAVÍDEK, Pavla BENETINOVÁ a David HAVÍŘ. CzechME. 2021. URL info
 • HOLAJ, Richard. Automatic recognition of pronunciation errors in L2 Czech. In Doktorský den studentů českého jazyka - Týden humanitních věd FF MU 2021 - 15. 10. 2021. 2021. info
 • HOLAJ, Richard a Petr POŘÍZKA. L2 Czech Annotation for Automatic Feedback on Pronunciation. In SLOVKO 2021 - NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity - October 13–15, 2021. 2021. info
 • HOLAJ, Richard a Petr POŘÍZKA. L2 Czech Annotation for Automatic Feedback on Pronunciation. Jazykovedný časopis. 2021, roč. 72, č. 2, s. 510-519. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2021-0047. URL info
 • HOLAJ, Richard a Petr POŘÍZKA. Aplikace Anophone pro anotaci výslovnosti cizinců (ČJC) a vybrané nástroje NLP vyvíjené na MUNI. 2021. info
 • HOLAJ, Richard. Balancing between roots and suffixes. In Linguistic Society of America Annual Meeting 2019. 2019. info
 • HOLAJ, Richard a Michal STARKE. Who’s Affraid of a Non-Local Wolf? In CRAFF: Connecting Roots and Affixes, MU Brno 13.-14. 5. 2019. 2019. info
 • HOLAJ, Richard. Nanosyntax of Czech Present Verbs (A Study in Nanosyntax). In OLINCO, Olomouc Linguistics Colloquium. 2018. info
 • HOLAJ, Richard. Locality and Allomorphy. 2018. info
 • HOLAJ, Richard. Isn’t it all just math in the end? In Eastern Generative Grammar (EGG); UP Olomouc. 2017. info

22. 6. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info