MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.


telefon: 543 183 418
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 23. 9. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Vývoj nové řady dentálních implantátů a jejich využití v klinické praxi
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Stomatologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. (Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Martin)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 2. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP Olomouc)
Členové prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA (Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc. (Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava)
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (Stomatologická klinika LF UK v Plzni)
Stanovisko komise Stanovisko Komise