prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 1. 2007
Datum ukončení řízení 20. 5. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Luboš Petruželka, Csc. (UK - 1. Lékařská fakulta - Praha)
prof.MUDr. Jindřich Macháček, CSc. (UP Olomouc-Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 10. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info