prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 23. 1. 2003
Datum ukončení řízení 23. 10. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 10. 2003
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Kožmín, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. (Humboldt Universität Berlin)
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. (PedF JU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 10. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info