Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.


kancelář: 4.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3410
e‑mail:
Životopis
Identifikace osoby
 • Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ph.D., obor Politologie (2010); Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
 • Mgr., obor Politologie (2004); Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
 • Bc., obory Politologie; Mediální studia a žurnalistika (2001)
 • maturita na Gymnáziu Boženy Němcové, Hradec Králové (1998)
Přehled akademických zaměstnání
 • Odborný asistent na Katedře politologie, Fakulta sociálních studií MU (2010-)
 • Asistent na Katedře politologie, Fakulta sociálních studií MU (2005-2010)
Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost
 • Politická filosofie a teorie (mj. teorie spravedlnosti; filosofie lidských lidských práv; demokratická teorie; veřejný rozum a veřejné ospravedlnění; pluralismus a nesouhlas v liberální demokracii; epistemické torie demokracie; mezinárodní politická teorie)
Projekty apod.
 • 2019–2021: Hlavní řešitel, "Jak dál s veřejným rozumem? Kritiky a obhajoby veřejného ospravedlnění podle liberalismu" (projekt Grantové agentury ČR, GA19-11091S)
 • 2016–2018: Hlavní řešitel, "Liberální demokracie v době krize" (projekt Grantové agentury ČR, GA16-13980S)
 • 2011–2015: Člen řešitelského týmu, "Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě" (projekt Grantové agentury ČR, GAP408/11/0709)
Akademické stáže
 • Září 2003 - únor 2004: School of Sociology, Politics and Law, Faculty of Social Sciences and Business, University of Plymouth (program Erasmus)
 • Červenec 2006: Letní škola EIRSS, "Convergence and Diversity in a Enlarged Europe", VŠE Praha
 • Květen 2007: Vídeň, Rakousko, workshop The Political Theory of John Rawls
 • Červenec 2011: Budapešť, Letní univerzita CEU „Justice: Theory and Applications“
Mimouniverzitní aktivity
 • Zástupce šéfredaktora, Středoevropské politické studie/Central European Political Studies Review (www.cepsr.com) (2013-2018; v letech 2008–2013 výkonný redaktor)
 • překlad knihy - van Schendelen, Rinus. Jak lobovat v Evropské unii, aneb Machiavelli v Bruselu (Brno, Barrister and Principal, 2004)
 • překlad knihy – Charles Gati (ed.). ZBIG: Strategie a státnické umění Zbigniewa Brzezinského. Praha: Cerac Publishing, 2016
Ocenění vědeckou komunitou
 • Držitel Stipendia Husovy nadace na rok 2011/2012
Publikace
 • DUFEK, Pavel. Veřejný rozum a právo. In Tomáš Sobek, Martin Hapla a kol.. Filosofie práva. Brno: Nugis Finem Publishing, 2020. s. 227-254, 28 s. Iurium Handbook Series, sv. 1. ISBN 978-80-7614-002-8. Webové stránky vydavatele info
 • DUFEK, Pavel a Michal MOCHŤAK. A Case for Global Democracy? Arms Exports and Conflicting Goals in Democracy Promotion. Journal of International Relations and Development, Palgrave Macmillan, 2019, roč. 22, č. 3, s. 610-639. ISSN 1408-6980. doi:10.1057/s41268-017-0114-0. Article at publisher's website info
 • DUFEK, Pavel. Why a World State is Unavoidable in Planetary Defense : On Loopholes in the Vision of a Cosmopolitan Governance. In Nikola Schmidt. Planetary Defense : Global Collaboration for Defending Earth from Asteroids and Comets. Cham: Springer, 2019. s. 375-399, 25 s. Space and Society. ISBN 978-3-030-00999-1. doi:10.1007/978-3-030-01000-3_24. link to publisher's website info
 • DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. Info na stránkách nakladatele info
 • KOSAŘ, David, Jiří BAROŠ a Pavel DUFEK. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. European Constitutional Law Review, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, roč. 15, č. 3, s. 427-461. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019619000336. Repozitář MU Web časopisu info
 • DUFEK, Pavel. Většinový princip v demokracii: k otázce metod rozhodování. In Pavel Dufek, Jiří Baroš a kol.. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. s. 172–194, 23 s. Edice Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. Info na stránkách nakladatele info
 • DUFEK, Pavel. Politická reprezentace a budoucnost reprezentativní demokracie. In Pavel Dufek, Jiří Baroš a kol.. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. s. 149–171, 23 s. Edice Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. Info na stránkách nakladatele info
 • DUFEK, Pavel. Namísto závěru: neshoda, diverzita a veřejné ospravedlnění. In Pavel Dufek, Jiří Baroš a kol.. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. s. 233–243, 11 s. Edice Studie, sv. 136. Info na stránkách nakladatele info
 • DUFEK, Pavel. Lidská práva, ideologie a veřejné ospravedlnění : co obnáší brát pluralismus vážně. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018, roč. 157, č. 1, s. 50-70. ISSN 0231-6625. URL info
 • BLÁHOVÁ, Sylvie a Pavel DUFEK. Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (1. část). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 3, s. 383-399. ISSN 0015-1831. URL info
 • BLÁHOVÁ, Sylvie a Pavel DUFEK. Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (2. část). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 4, s. 505-517. ISSN 0015-1831. URL info
 • DUFEK, Pavel. Democracy as Intellectual Taste? Pluralism in Democratic Theory. Critical Review, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis group, 2018, roč. 30, 3-4, s. 219-255. ISSN 0891-3811. doi:10.1080/08913811.2018.1560669. článek v databázi Taylor & Francis info
 • DUFEK, Pavel. Normativita, fakticita a liberální projekt lidských práv : K možnostem morálního univerzalismu. In Petr Agha. Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 57-75, 19 s. Společnost, sv. 29. ISBN 978-80-200-2958-4. info
 • DUFEK, Pavel, Jan HOLZER a Miroslav MAREŠ. Challenges to democracy in East Central European Politics: introductory remarks. In Holzer, Jan, Miroslav Mareš et al.. Challenges To Democracies in East Central Europe. Abingdon: Routledge, 2016. s. 1-14, 15 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6. information about the book at publisher's website info
 • DUFEK, Pavel a Jan HOLZER. Debating democracy in East Central Europe: the issues and their origins. In Holzer, Jan, Miroslav Mareš et al.. Challenges To Democracies in East Central Europe. Abingdon: Routledge, 2016. s. 15-35, 21 s. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6. information about the book at publisher's website info
 • ČAMBORA, Jan a Pavel DUFEK. Teze o přelití v participativní demokracii: Empirická relevance a normativní udržitelnost. Politologická revue, 2016, roč. 22, č. 2, s. 75-102. ISSN 1211-0353. URL info
 • DUFEK, Pavel. K nespojitosti normativních a empirických teorií demokracie. In Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec: Technická unievrzita v Liberci, 2014. s. 84–94, 11 s. ISBN 978-80-7494-048-4. info
 • BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Filosofické prameny lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 27-56, 30 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Lidská práva: Základní pojmosloví. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 57-86, 30 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 447 s. ISBN 978-80-7478-720-1. URL info
 • DUFEK, Pavel. Why Strong Moral Cosmopolitanism Requires a World State. International Theory, Cambridge University Press, 2013, roč. 5, č. 2, s. 177-212. ISSN 1752-9719. doi:10.1017/S1752971913000171. Full text info
 • DUFEK, Pavel. Robert Fine: Kosmopolitismus: Základní ideje globálního uspořádání (recenze). Mezinárodní vztahy, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, roč. 48, č. 2, s. 116-121. ISSN 0323-1844. URL info
 • DUFEK, Pavel a Jan HOLZER. Democratisation of Democracy? On the Discontinuity Between Empirical and Normative Theories of Democracy. Representation, Routledge, 2013, roč. 49, č. 2, s. 117-134. ISSN 0034-4893. doi:10.1080/00344893.2013.816189. URL info
 • MALÝ, Vojtěch a Pavel DUFEK. Náboženské racionale v liberální demokracii: Vyloučení, zahrnutí a hledání třetích cest. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 3, s. 61-83. ISSN 1214-813X. URL info
 • DUFEK, Pavel. Reading, implementing and theorising global justice: on some recent work in the political philosophy of cosmopolitanism. Cosmopolis: A Review of Cosmopolitics, Bruxelles: Haute Ecole de Bruxelles, 2013, roč. 4, č. 4, s. 84–98. ISSN 2030-028X. Link info
 • BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Teorie lidských práv. In Jan Holzer, Pavel Molek. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. s. 75-103, 29 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • DUFEK, Pavel. Teorie demokracie a politická filozofie: Úskalí demokratizace demokracií. In Demokratizace a lidská práva: Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. s. 50–74, 25 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • BRIM, Luboš a Pavel DUFEK. Politická reprezentace individuální a kolektivní: K otázce teoretických základů demokracie na transnacionální úrovni. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2012, roč. 19, č. 2, s. 128-154. ISSN 1211-3247. info
 • DUFEK, Pavel. Brát pluralismus vážně. K debatě o právu, politice, spravedlnosti a Evropské unii. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, IV., č. 5, s. 67-74. ISSN 1803-6988. info
 • DUFEK, Pavel. Jack Crittenden: Wide As the World. Cosmopolitan Identity, Integral Politics, and Democratic Dialogue (recenze). Perspectives on Politics, Cambridge University Press, 2012, roč. 10, č. 4, s. 1052-1053. ISSN 1537-5927. doi:10.1017/S1537592712002022. info
 • DUFEK, Pavel. Milan Lupták, Vladimír Prorok: Politické ideologie a teorie od starověku po rok 1848 (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, č. 4, s. 606-614. ISSN 1212-7817. info
 • DUFEK, Pavel. Hubert Smekal: Lidská práva v Evropské unii (recenze). Mezinárodní vztahy, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 46, č. 1, s. 116-120. ISSN 0323-1844. info
 • DUFEK, Pavel. Jak (ne)dělat politickou vědu: Případ Tocqueville. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, III, č. 4, s. 49-51. ISSN 1803-6988. info
 • MOCHŤAK, Michal a Pavel DUFEK. Negatívne hlasovanie - koncept demokratickej volebnej procedúry. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010, XVII, č. 1, s. 59-81. ISSN 1211-3247. info
 • DUFEK, Pavel. Michel Foucault: Zrození biopolitiky (recenze). Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010, XVII, č. 2, s. 215-219. ISSN 1211-3247. info
 • DUFEK, Pavel. Jiří Baroš (ed.): Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010, XII, č. 1, s. 99-102. ISSN 1213-2691. info
 • DUFEK, Pavel. Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filosofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010, XII, 2-3, s. 209-214. ISSN 1213-2691. info
 • DUFEK, Pavel. Stát a demokracie. In Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Brno: Nakladatelství Didaktis, 2010. s. 38-51, 14 s. Učebnice. ISBN 978-80-7358-152-7. info
 • DUFEK, Pavel. Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010. 300 s. ISBN 978-80-210-5317-5. info
 • DUFEK, Pavel a Ondřej KRUTÍLEK. Kryzys gospodarczy jako "stress test" dla Unii Europejskiej. In Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie. Ed. Jacek Kloczkowski i Jonathan Price. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. 29 s. ISBN 978-83-60125-93-9. info
 • KRPEC, Oldřich a Pavel DUFEK. Petr Kratochvíl: Původ a smysl národního zájmu: Analýza legitimity jednoho politického konceptu (recenze). Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010, XVII, č. 4, s. 480-482. ISSN 1211-3247. info
 • DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, č. 1, s. 44-62. ISSN 1211-3247. info
 • DUFEK, Pavel. Novák, Miroslav: Mezi demokracií a totalitarismem. Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, XI, č. 1, s. 66-71. ISSN 1213-2691. info
 • DUFEK, Pavel. Globální demokracie. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 2 s. ISBN 978-80-7204-560-0. info
 • DUFEK, Pavel, Marie DOHNALOVÁ a Jaroslav MALINA. Lidská práva. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 3213-3215, 3 s. ISBN 978-80-7204-560-0. URL info
 • DUFEK, Pavel. Institucionální řešení na nadstátní úrovni: perspektiva politické filosofie. In Reprezentativní demokracie a budoucnost právního státu v 21. století. 2009. info
 • DUFEK, Pavel, Martin BOUCHAL, Ivo BUDIL, Jan FILIPSKÝ, Cyril HŐSCHL, Petr CHARVÁT, Jaroslav MALINA, Václav SOUKUP a Jan SÝKORA. Terorismus. In Malina, J. a kolektiv. Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 4170-4180, 11 s. ISBN 978-80-7204-560-0. URL info
 • DUFEK, Pavel. Jasno či polojasno? Několik poznámek k pojmu globální občanské společnosti. In Náboženství v globální občanské společnosti. Brno: CDK, 2008. s. 25-32, 8 s. Politika a náboženství, sv. 4. ISBN 978-80-7325-140-6. info
 • DUFEK, Pavel. Hledání smyslu demokracie. Nad knihou W.J. Stankiewicze Hledání politické filosofie. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, V (XVIII), 6-7, s. 55-59. ISSN 1214-0899. info
 • DUFEK, Pavel. Spravedlnost a univerzální hodnoty v politické filosofii liberálního egalitarismu. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006, XIII, č. 1, s. 77-98. ISSN 1211-3247. info
 • DUFEK, Pavel. Weberovské interpretace na půli cesty. Ke knize Marka Loužka o Maxi Weberovi. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III (XVI), č. 9, s. 28-31. ISSN 1214-0899. info
 • DUFEK, Pavel. Pavel Barša, Ondřej Císař: Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století (recenze). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: Centrum strategických studií, 2004, roč. 2004, č. 2. ISSN 1214-77. URL info
 • DUFEK, Pavel. Libertarianismus podle Davida Gauthiera. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2002, IX, č. 3, s. 322-340. ISSN 1211-3247. info
 • DUFEK, Pavel. Maďarská menšina na Slovensku. Pokus o aplikaci vybraných teorií nacionalismu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, 2-3, s. N/A. ISSN 1212-7817. URL info
 • DUFEK, Pavel. Demokratická strana a její program. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 4, s. N/A. ISSN 1212-7817. URL info

9. 6. 2020