Bc. Dominika Čekanová


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Lékařská fakulta
Disciplinární komise Lékařská fakulta
Oborová rada Intenzivní péče

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 461626
Interní informace Inet MU IS MU