doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská farmakologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 28. 12. 2018

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 2. 2008
Datum ukončení řízení 1. 4. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Farmakogenetické a prediktivní aspekty protinádorové chemoterapie: historie, současnost a možnosti dalšího rozvoje
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Doležel Zdeněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (ZSF OU Ostrava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 10. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. et. MVDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Slaný Jaroslav, CSc. (ZSF OU Ostrava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 1. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info