MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.


telefon: 532 23 2966
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Transanální totální mezorektální excize, výsledky a limity
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. (Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info