doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2966
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 11. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Transanální totální mezorektální excize, výsledky a limity
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. (Chirurgická klinika FNKV a 3.LF UK Praha)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M. (I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. (Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 9. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info