prof. PhDr. Gerlinda Šmausová

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Gerlinda Šmausová
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Sárská univerzita v Saarbrücken, NSR
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 11. 6. 1999
Datum ukončení řízení 1. 4. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 5. 2000
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
doc. Emil Gimeš, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Dušan Šimek (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 5. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 11. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info