doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 5. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Gerlinda Šmausová (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. (Prešovská univerzita - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 10. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové PhDr. Marie Čermáková (Sociologický ústav AV ČR, Praha)
prof. PhDr. Jiří Kabele (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Gerlinda Šmausová (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 10. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info