Dr.phil. Zdeněk Pecka

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Dr. phil. Zdeněk Pecka
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 15. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Code und Kontext. Digitales Erzählen aus Österreich
Oponenti habilitační práce Univ.-Prof. Mag. Dr. Günther Stocker (Vídeňská univerzita)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
Dr. habil. Attila Bombitz (Univerzita v Szegedu)
Posudky oponentů Posudek Oponenta
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 11. 2022
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. Dr. Jürgen Eder (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
PD Dr. habil. Franz Fromholzer (Univerzita v Augsburgu)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info