prof. PhDr. Marta Horňáková, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Marta Horňáková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 3. 4. 2009
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Valenta Milan, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Milan Schavel, Ph.D. (Trnavská univerzita - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce)
prof. PhDr. Štefan Pikálek, CSc. (UK Bratislava - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 12. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info