prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty


kancelář: 230
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3870
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Trestní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 5. 2012
Datum ukončení řízení 1. 2. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Dokazování v přípravném řízení
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (Katedry)
doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD. (Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva)
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. (Nejvyšší státní zastupitelství)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 11. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud)
prof. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D. (Právnická fakulta PEVŠ)
JUDr. Antonín Draštík (Nejvyšší soud ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2012
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Trestní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 10. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 12. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (Nejvyšší soud ČR)
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. (Nejvyšší státní zastupitelství ČR)
prof. Dr. Rima Ažubalyte (Nejvyšší soud Litevské republiky, Mykolas Romeris University)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info