prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.


kancelář: bud. A33/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8610
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Charvát, nar. 24.4.1943 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU, Katedra společenských věd ve sportu, Kamenice 5, 625 00 Brno-Kampus
Funkce na pracovišti
 • proděkan
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Prof., FTVS UK Bratislava, obor športová humanistika
 • 2003: Doc., FTVS UK Bratislava - téma práce: Sociální dimenze sportovních pohybových aktivit
 • 1987: CSc., FF UJEP v Brně - téma práce: Výchovná úloha prostředí ve vrcholovém sportu
 • 1975: PhDr., FF UJEP v Brně- téma práce: K problematice lyžařského výcviku začátečníků s využitím krátkých lyží
 • 1967-72: Filozofická fakulta UJEP v Brně
 • 1961-1965: Pedagogická fakulta UJEP v Brně
 • 1957-1961: JSŠ Elgartova , Brno
Přehled zaměstnání
 • 2002-: Fakulta sportovních studií MU
 • 1973-2001: Pedagogická fakulta UJEP (MU) v Brně
 • 1971: Střední zdavotnická škola, ul. Jaselská, Brno
 • 1969-71: ZDŠ nám. Svornosti, Brno
 • 1965-69: ZDŠ Krásného, Brno
Pedagogická činnost
 • Výuka v navazujícím magisterském studiu
 • Výuka v postgraduádldním doktorském studijním programu Kinantropologie
 • Sociologie sportu
 • Teorie a didaktika sportovních her
 • Přednášky v DSP - sociologie sportu
 • Vedení disertačních, diplomových a bakalářských prací
 • Člen komise pro doktorrské státní závěrečné zkoušky v oboru Kinantropologie
 • Oponent disertačních a habilitačních prací v ČR i v zahraničí
 • Školitel v postgraduálním doktorském studijním programu Kinantropologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1984: Člen řešitelského kolektivu: státní výzkumný úkol VIII-06-07/08 "Cíl, formy a metody školské a mimoškolské výchovy a vzdělání dospělých"
 • 1998-99: Člen grantového projektu "Zdravotně preventivní aktivity jako součást vzdělávacích programů na 2. stupni ZŠ"
 • 2000: Řešitel grantového projektu "Projekt nové fakulty tělesné kultury MU v Brně". Fond rozvoje vysokých škol č. 869 B
 • 2004: Člen řešitelského týmu "Sportovní integrovaný systém Mobility studentů" (EYES 2004)
 • 2005: Řešitel projektu "Trenérská škola" (Rozvoj pilotního projektu trenérské školy na Fakultě sportovních studií MU)
 • 2011-2012: Člen řešitelského kolektivu CZ.1.07/1.3.10/03.0038 Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
 • 2011-2012: Člen řešitelského kolektivu CZ.1.07/2.2.00/15.0190 Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů
 • 2012-2014: Člen řešitelského týmuCZ.1.07/2.2.00/28.0169 Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti
 • 2012: CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS, od 1.5.2012 - 30.6.2012, 1.9.2012-30.9.2012 odborný pracovník KA2
Akademické stáže
 • 1975: Univerzita Magdeburg,Johangeorgestadt-lyžařský kurz 8 dnů
 • 1991: Světová univerziáda Sheffield-Anglie, zástupce vedoucího výpravy, 16 dnů
 • 1993: Světová univerziáda Buffalo-USA, zástupce vedoucího výpravy, 19 dnů
 • 1995: Světová univerziáda Fukuoka-Japonsko, zástupce vedoucího výpravy, 17 dnů
 • 1996: Institut fur Sportwissenschaft-Universitat Magdeburg - taneční festival Gymdance - 2 dny
 • 1997: Světová univerziáda Palermo-Sicílie, zástupce vedoucího výpravy, 18 dnů
 • 1999:Světová univerziáda Palma de Mallorca-Španělsko, zástupce vedoucího výpravy, 16 dnů
 • 1999: Akademia wychovania fizycznego, Wroclaw - 3 dny (studijní pobyt a hostující přednáška
 • 2001: Světová unierziáda Peking-Čína, vedoucí výpravy, dnů
 • 2004: Institut of Physical Education and Sport of Fakulty of Science of University of Pécs, Hungary - účast na mezinárodní konferenci, jednání o spolupráci v oblasti výuky, vědy a výzkumu - 3 dny
 • 2005: Světová univerziáda Bangkok - Thajsko, zástupce vedoucího výpravy - 17 dnů
 • 2006: Fakulty of Sport Science, Otto-von-Guericke-University, Magdeburg, Germany - účast na kongresu mezinárodní sítě "Sport and Health Sciences - 4 dny
 • 2008: Fakulty of Sport, University of Ljubljana - stáž za účelem mezifakultní spolupráce v oblasti tvorby společného studijního programu v rámci připravovaného rozvojového projektu MU - 3 dny
Universitní aktivity
 • 1993: Člen výboru VSK Univerzita Brno
 • 2002: Člen Vědecké rady FSpS MU
 • 2002: Člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 2003: Člen Vědecké rady FTVŠ UK Bratislava
 • 2002 - 2009: děkan fakulty
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a sport
 • Člen Vědecké společnosti kinantropologie
 • Člen VV České asociace univerzitního sportu
 • (1990-2008) Člen správní rady nadace České státní reprezentace (1995-98)
 • Člen Komise FAIR PLAY při ČOV (1995-2001)
 • Člen Gremia MŠMT ČR ved. prac. TV na VŠ (1995-2001)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010 - Zlatá medaile MU
 • 2010 - Zlatá medaile TBIS GRATIAS - udělena ČAUS
 • 2010 - 50. let FTVŠ UK - medaile za dlouhodobou spolupráci ve výzkumné a pedagogické činnosti
Vybrané publikace
 • CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. Jak vznikla Fakulta sportovních studií. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013. info
 • ŠTĚPANÍK, Jaroslav a Michal CHARVÁT. Jak ve výuce rétoriky a komunikace. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 2013, č. 1. ISSN 1802-7679. info
 • CHARVÁT, Michal. Sportovní hra jako prostředek sociální komunikace. Bratislava: Slov. ved. spol. pre teles. vých. a špor, 2008. info
 • CHARVÁT, Michal a Marcela MIKAČOVÁ. Sledování herního výkonu ve florbalu. In Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 10. I. Bratislava: Občianske združenie Športové hry v spolupráci s KH FTVŠ UK, 2008. s. 92-97, 6 s. ISBN 978-80-89197-86-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Michal CHARVÁT. Bullying in schools. In Evžen Řehulka et al. : School and health in 21. centary. první. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 141-147, 7 s. 3/2008. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • CHARVÁT, Michal a Dagmar KUDOVÁ. Strategic management of University sport clubs. In ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELLI PHYSICAL EDUCATION AND SPORT. Banská Bystrica: UMB, 2008. s. 25-29, 5 s. ISBN 978-80-8083-673-3. info
 • CHARVÁT, Michal. Hostilita ve sportovním prostředí. I. Brno: BMS creative s.r.o., 2008. 94 s. BMS creative, svazek 1. ISBN 978-80-254-3146-7. info
 • CHARVÁT, Michal. Sledování postojů a motivů mládeže ke sportovním pohybovým aktivitám. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2008/2, č. 2, s. 83-90. ISSN 1802-7679. info
 • CHARVÁT, Michal a Jan DOŠLA. Sledování postojů a motivů mládeže ke sportovním pohybovám aktivitám. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2/2008, č. 2, s. 83-90. ISSN 1802-7679. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Michal CHARVÁT a Petr BEDŘICH. Alpské lyžování z aspektu tělesné zátěže. In Soubory na disku CD - Vědecké práce na podporu projektov VEGA. Trnava: STU - Materiálovotechnologická fakulta, KTVŠ, 2007. s. 21-26, 6 s. ISBN 978-80-227-2678-8. info
 • BEDŘICH, Ladislav a Michal CHARVÁT. Alpiner skilauf. Hollabrunn, 2007. info
 • CHARVÁT, Michal a Dagmar KUDOVÁ. Strategický management jako způsob efektivního řízení vysokoškolských sportovních klubů. Telesná výchova a šport, Bratislava: Slovenská vedecká spoloč. pre TV a šport, 2007, XVII, N*3-4/2007, s. 46-49. ISSN 1335-2245. info
 • CHARVÁT, Michal. Mobbing jako vlivný mechanismus v sociálních vztazích a jeho aplikace v prostředí sportu. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 40-41, 2 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • CHARVÁT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical activity 2006. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006. s. 5. ISBN 83-923916-2-4. info
 • CHARVÁT, Michal. Sportovní aktivita jako prostředek sociální adaptace. In Adaptácia v tréningovom procese. Trnava: Slovenská technická univerzita, 2005. ISBN 80-227-2243-X. info
 • CHARVÁT, Michal. Changes in olympism in the epoch of globalization. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: FTK UP, 2005. s. 368-373, 6 s. ISBN 80-244-1116-4. info
 • CHARVÁT, Michal. Wellness programy FSpS MU v Brně a mezinárodní spolupráce. In BLAHUTKOVÁ, Marie. Sport a kvalita a života. Brno: MU, 2005. s. 43. ISBN 80-2103863-2. info
 • CHARVÁT, Michal a Marie BLAHUTKOVÁ. Phenomenon of the quality of life in relation to positive attitudes to health in school physical education. In Movement and Health. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. s. 152-156, 4 s. ISBN 80-244-0831-7. info
 • CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. K problematice sociálních vztahů v týmových hrách. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 29 - 31, 3 s. ISBN 80-210-3541-2. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Michal CHARVÁT a Zdeněk JOSEFÍK. Studijní programy Fakulty sportovních studií MU. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 36, č. 3, s. 29-36. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Michal CHARVÁT. Vliv sportovně pohybových aktivit a sportu na duševní zdraví adolescentů v České republice. In Konference Telesná výchova a šport v tretóm tisícročí. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003. s. 571 - 577, 7 s. ISBN 80-8068-198-8. info
 • CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. Mobbing jako součást prostředí vrcholového sportu. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003. s. 29-31, 3 s. ISBN 80-210-3261-8. info
 • CHARVÁT, Michal. Protiklady hodnotového směřování rekreačního, výkonnostního a vrcholovéhp sportu. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 64-67, 4 s. ISBN 80-210-3099-2. info
 • SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Základy marketingu. Brno: PAIDO, 2002. 55 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-019-0. info
 • CHARVÁT, Michal. Masová společnost, sport a volný čas. Sekot Aleš, 24446. In Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc: FTK Olomouc, 2002. s. 27-30. ISBN 80-85783-37-1. info
 • CHARVÁT, Michal. Fakulta sportovních studií devátou fakultou Masarykovy univerzity. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Karolinum, 2002. s. 219-226, 8 s. ISBN 80-246-0558-9. info
 • CHARVÁT, Michal. Sociální aspekty sportovních aktivit. Brno, 2002. 52 s. Paido. ISBN 80-7315-029-8. info
 • CHARVÁT, Michal. Fakulta sportovních studií MU a její podíl na rozvoji regionu. In Univerzity jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. 1. vydání. Brno: VUTIUM, 2002. s. 161-167, 7 s. ISBN 80-214-1891-6. info
 • CHARVÁT, Michal a Aleš SEKOT. Sport jako významný prvek socializačního procesu. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca., Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2002, roč. 2002, Vol.11 No., s. 208. ISSN 1210-5481. info
 • CHARVAT, Michal. Sociální aspekty sportovních pohybových aktivit dětí a mládeže. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU, 2001. s. 284-285. ISBN 80-210-2712-6. info
 • CHARVÁT, Michal. Sociologie sportu v systému kinantropologických studií. In Humanitní základy kinantropologických studií. I. Olomouc: Hanex Olomouc pro FTK, 2001. s. 155-159. ISBN 80-85783-34-2. info
 • CHARVÁT, Michal. O problemie integracji mlodziezy niepelnosprawnej. In Dziecko niepelnosprawne aktywnošč ruchowa dzialalnošč szkoly. Poznaň: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 36-39. ISBN 80-244-0351-X. info
 • CHARVÁT, Michal. Ethics in the environment of school physical education. In Sociologija: Praeitis, dabartis, perspektyvos. Kaunas, Litva: Kauno technologijos universitetas, 2001. s. 97-100. ISBN 9986-13-993-7. info
 • CHARVÁT, Michal. Hra jako sociální fenomén. In In Human movement. Wroclaw: AWF, 2001. s. 37-38, 2 s. ISBN 1508-5289. info
 • CHARVÁT, Michal. K problematice etiky v hodinách školní tělesné výchovy. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 12-14, 3 s. ISBN 80-210-2764-9. info
 • CHARVÁT, Michal a Andrzej ROKITA. Etika jako součást fair play v prostředí sportovní edukace. In Olympijské ideály v současném světě - FAIR PLAY V POSTMODERNÍ SPOLEČNOSTI. Olomouc: FTK UP, 2000. s. 45-47. ISBN 80-85783-31-2. info
 • CHARVAT, Michal a Andrzej ROKITA. The planning of the budget of the number of physical education classes in order to satisfy interests in mobile octivity of secondary school students in Brno. In Tělesná výchova a sport 2000. Liberec: Technická univerzita., 2000. s. 270-274. ISBN 80-7083-417-X. info
 • CHARVÁT, Michal. Hostilita ve sportu jako sociálně patologický problém. In Olympijské ideály v současném světě. Olomouc: Hanex pro FTK, 1999. s. 58-60. ISBN 80-85783-27-4. info
 • CHARVÁT, Michal. Úloha školní tělesné výchovy v procesu formování životního způsobu dětí a mládeže. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže na ZŠ. Brno: Masarykova universita, 1999. s. 20-24. ISBN 80-210-2255-8. info
 • CHARVÁT, Michal. Role školy a rodiny v procesu utváření orientace v zájmové činnosti žáků na 2. stupni ZŠ. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základních školách. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 21-23. ISBN 80-210-2246-9. info
 • CHARVÁT, Michal. Úloha specifických sociálních celků ve sportu. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 15-17. ISBN 80-210-1944-1. info
 • CHARVÁT, Michal. Role školní tělesné výchovy v procesu utváření životního stylu studentů gymnázií. In Sborník. 1996. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 37-38. Svazek č. 137. ISBN 80-210-1480-6. info
 • CHARVÁT, Michal. Sociální prostředí rodiny jako motivační faktor sportovní pohybové aktivity. In Sbornik. 199513. vyd. Brno: Paido, 1995. s. 13-15. ISBN 80-85931-16-8. info
 • CHARVÁT, Michal. Volba úderu bekhend jako tenisový problém. In Acta Fac.Educ.phys.Univ.Comenianae,XXXVII. Univerzita Komenského. Bratislava: UK FTVŠ, 1995. s. 219-226. ISBN 80-223-1002-6. info
 • CHARVÁT, Michal. Aktiviteti levizor ne sistemin e formimit te vlera ve jetesore te studenteve te shkolla ve te larta. Studime sportive., Albanie,: Tirana, 1995, XXVI., Nr. 1., s. 65. info
 • CHARVÁT, Michal. Zgjedha e goditjeve nga perpara element me rendesi ne lojen e tenisit. Studime sportive., Albanie,: Tirana, 1995, XXXVI., Nr. 2., s. 38. info
 • CHARVÁT, Michal. Tělesná výchova na jednotlivých stupních škol a její podíl na utváření životního stylu studujících VŠ. In Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 44-46. Svazek č. 128. ISBN 80-210-0874-1. info

12. 11. 2012