doc. PhDr. Naďa Hrčková, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Naďa Hrčková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedra hudební vědy Filozofická fakulta UK Bratislava, SK
Obor jmenování Muzikologie
Datum zahájení 10. 1. 2000
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Leoš Faltus (JAMU Brno)
prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc. (JAMU Brno)
prof. PhDr. Miloš Schnierer (PedF JU České Budějovice)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 6. 2000
Datum zasedání VR fakulty 29. 6. 2000
Datum zasedání VR MU 21. 11. 2000
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 4. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info