Mgr. Zuzana Wagner, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Jméno
  • Mgr. Zuzana S. Wagner, Ph.D., dříve Horvatovičová
Pracoviště
  • Seminář dějin umění
Funkce na pracovišti
  • Externí spolupráce
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Roku 2016: Získala jsem titul Ph.D. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) na ústavu dějin umění. / 2002 – 2006: postgraduální studium na Filozofické fakultě univerzity “La Sapienza” v Římě na ústavu specializovaném na středověké a moderní výtvarné umění (Master II). / 1996 – 2002: magisterské studium na Filozofické fakultě univerzity “La Sapienza” v Římě na ústavu dějin umění. Získala jsem titul Mgr.
Přehled zaměstnání
  • Pedagogická činnost, výzkum, spolupráce s Národní galerií v Praze a občasná spolupráce jako kritička, kunsthistorička a kurátorka výstav. / Roku 2009: Občasná spolupráce v DOXu – Centrum současného umění v Praze – příprava databáze. / 2008: Občasná spolupráce ve zpracování databáze abART v Archivu výtvarného umění, o.s. Jiřího Hůly, v DOXu – Centrum současného umění v Praze – příprava databáze abART.
Pedagogická činnost
  • Pedagogická činnost: 2018 - 2019: Lektorka - Museum and Gallery Studies, ART & DESIGN INSTITUT (ADI), Praha. / Jaro 2018: Italština pro historiky umění, Seminář dějin umění FF MU, Brno. / 2015 - 2017: Lektorka - Kapitoly z dějin italského umění, Ústav románských jazyků a literatur FF MU, Brno. / 2011 – 2013: Lektorka - Kapitoly z dějin italského umění, v rámci doktorandského studia, v ústavu romanistiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.
Vědeckovýzkumná činnost
  • PUBLIKACE: Susanna Z. Wagner Horvatovičová: Cesta z Říma do Prahy skrze umění a poezie. Poznámky o počátku 20. století. In: Angelo Maria Ripellino. Praha byla krasnější než Řím. Příběh české avantgardy, Museum Kampa, Praha 2019. // Susanna Horvatovičová: Prostorové umění Jannise Kounellise, Maria Merze a Pina Pascaliho v římské galerii l‘Attico. In: Jana Macháčková – Michaela Pavelková - Sabina Soušková: "Umění v prostoru prostor v umění", sborník, č. 310, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2015, s. 123-128. ISBN 978-80-244-4837-4 // Zuzana Horvatovičová: Nové technologie ve službách umění: česká a italská umělecká avantgarda v šedesátých letech / Le nuove tecnologie al servizio dell´arte: l’avanguardia artistica ceca e italiana negli anni sessanta. In: Magdalena Nová – Marie Opatrná: "Cultural transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou, 25.4.2014, Katolická teologická fakulta v Praze, Univerzita Karlova, Praha 2014, s. 195-200. ISBN 978-80-87922-02-6 // Zuzana Horvatovičová: Places and sights that have vanished in the artworks of the Italian Arte Povera movement. In: Tomáš Řeha - Lukáš Vaculík (ed.): "Where life once used to be – The vanished places and sights. Contributions from 4th international scientific conference of doctoral candidates", 14. 6. 2013, University of Ostrava, Ostrava 2014, s. 37-45. ISBN 978-80-7464-643-0 // Susanna Horvatovičová: Corrispondenza di Jindřich Chalupecký con Giulio Carlo Argan: Un contributo al superamento delle frontiere nei paesi dell’Est. In: Claudio Gamba - Annick Lemoine - Jean-Miguel Pire (ed.): "ARGAN ET CHASTEL. L’Historie de l’art, savant et politique. Le rōle des historiens de l’art dans le politiques culturelles francaises et italiennes", 16-17. 3. 2012, Accademia dei Lincei - Academie de France v Římě, ed. Mare & Martin, Paříž 2014, s. 214-229. ISBN 978-284934-140-7 // Susanna Horvatovičová: Vztahy Klubu Konkretistů s Itálií. Arte programmata a hnutí Arte povera. In: "KK 3. 45 let poté. Katalog k výstavě Klubu Konkretistů. KK3" (kat. výst.), Hradec Králové 2013, s. 85-88. // Susanna Horvatovičová: Michel Auder. In: "Ghosts of Bohemia / Přízraky bohémy" (kat. výst.), Centrum současného umění DOX, Praha 2009, s. 139-142. // Susanna Horvatovičová: L'euforia degli anni '90 a Praga. In: "Articolo 33", I, 11-12, listopad-prosinec 2009, Edizione Conoscenza, Řím, s. 68-71.

17. 9. 2019