prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

profesor – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.121
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4749
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 9. 9. 1999
Datum ukončení řízení 7. 10. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Náboženství a moderní společnost
Oponenti habilitační práce prof. phDr. ThDr. Tomáš Halík (Karlova Univerzita - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Dušan Šimek (Palackého univerzita - Filozofická fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. ThDr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (Karlova univerzita - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Jan Štěpán, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Religionistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 19. 10. 2006
Datum ukončení řízení 16. 10. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 5. 2007
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Ks. prof. Zw. Dr. hab. Henryk Zimon (Katolická univerzita Lublin)
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (FF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 9. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 10. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Religionistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 28. 2. 2008
Datum ukončení řízení 22. 9. 2011
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (FSV UK Praha)
prof. Luther H. Martin (University of Vermont)
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (FF MU Brno)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info