doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta ZčU v Plzni
Obor řízení Regionální geografie a regionální rozvoj
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 27. 3. 2006
Datum ukončení řízení 28. 3. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Regionální rozvoj česko-bavorského pohraničí - teorie a praxe
Oponenti habilitační práce prof. PaeDr. Jaroslav Vencálek, CSc. (Přírodovědecká fakulta OU Ostrava)
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK Praha)
doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Viliam Lauko, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. (Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info