prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Husitské muzeum v Táboře
Obor řízení Slovanská archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 5. 2001
Datum ukončení řízení 1. 11. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Archeologie a středověká řemesla
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (UKF Nitra)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (F- Př.F SU Opava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 6. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2015
Datum ukončení řízení 23. 5. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 11. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Akademie věd ČR)
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 5. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info